Optimisme og udsigt til flere ansatte

03.02.2016

”Hvis vi ikke ansætter flere, kan vi slet ikke nå opgaverne.”

- Sådan lyder det glade budskab fra iværksætterfirmaet Artlinco i Horsens, der rådgiver og udfører design- og innovationsprojekter for danske virksomheder.

Efter finanskrisen oplever firmaet igen en stigende interesse fra virksomhederne for at udvikle forretningen og produkterne. Under de økonomisk trange tider kæmpede mange virksomheder for bare at holde skindet på næsen og tøvede derfor med at udvikle deres produkter. Men nu tyder Artlincos ordrebog på, at virksomhederne er klar til at investere i produktudvikling. I hvert fald er firmaet med 10 ansatte i gang med at ansætte tre ekstra medarbejdere – og forventningen er at ansætte endnu flere i 2016, hvis interessen fra markedet fortsætter.

Artlinco er langt fra den eneste iværksættervirksomhed, der ser positivt på forretningsmulighederne i 2016. Faktisk forventer omkring hver tiende af de mindre danske virksomheder at ansætte flere medarbejdere i år. Det viser en konjunkturanalyse, som bygger på svar fra mere end 700 af Ases over 75.000 selvstændige medlemsvirksomheder. Det er godt nyt. Er der så meget hold i optimismen, at hver selvstændig erhvervsdrivende ansætter blot én ekstra medarbejder, er der udsigt til omkring 20.000 ekstra job hos landets 200.000 selvstændige allerede i år.

Med andre ord er optimismen igen ved at slå rod hos Danmarks selvstændige. Økonomien er stadig klemt, men mange iværksættere har fået nyt håb. Det spirer derude. Måske er tidspunktet inde til at realisere de gode ideer. Planerne. Drømmene.  

Helt overvejende ser de selvstændige ifølge undersøgelsen lyst på mulighederne for at skabe omsætning i deres virksomhed. Mens hver tiende forudser at skulle ansætte flere, forventer fire ud af ti selvstændige en bedre økonomisk situation i år sammenlignet med 2015. Kun en lille del vurderer, at deres virksomhed kommer svækket ud af 2016. Optimismen er særlig udbredt blandt de selvstændige, der også i 2015, oplevede fremgang i virksomhedens økonomi.

Men 2016 rummer også udfordringer for iværksættere og selvstændige. Mens 45 procent fandt det let at rekruttere medarbejdere sidste år, er forventningen, at det bliver noget sværere i år. Cirka hver femte selvstændige forventer at skulle rekruttere nye medarbejdere i år, lige fra ufaglært arbejdskraft til medarbejdere med en lang videregående uddannelse. Og det bliver ingen nem øvelse, forudser hver anden virksomhed – og enkelte tvivler på, at det overhovedet vil lykkes at finde de rigtige medarbejdere.

Hos Artlinco er partner og iværksætter Søren X. Frahm sikker på, at det nok skal lykkes at finde de medarbejdere, virksomheden skal bruge. Men det kræver nytænkning, erkender han. Artlinco kan og skal ikke tiltrække de allerdygtigste fagspecialister, ingeniører mm og matche eksempelvis lønniveauet hos Vestas eller Dong. ”I stedet ansætter vi unge talenter og uddanner dem selv i netop det, vi har brug for,” forklarer han. Typisk varer ”oplæringen” et halvt års tid, og nye medarbejdere rekrutteres typisk gennem netværk, mens fagspecialister trækkes ind på freelanceniveau.

Meldingerne fra medlemsvirksomheder som Artlinco sender et vigtigt signal om, at dansk erhvervsliv efter finanskrisen igen er på vej op i gear. Og forhåbentlig godt i gang med at genvinde de arbejdspladser, vi mistede under de økonomisk svære år. Ofte er der en tendens til at se på de store virksomheder, når man vurderer vækstgrundlaget i Danmark. Men faktisk er potentialet meget stort netop blandt iværksættere, de små og mellemstore virksomheder. Derfor er gode vilkår for at drive og starte selvstændig virksomhed helt afgørende. Mister danskerne lysten og tilliden til iværksætteri, ser det skidt ud for dansk økonomi og Danmark generelt. Så hold fast kære iværksættere. Det lysner.

Læs indlægget her: