Regeringsgrundlaget bør sætte iværksætteri tilbage på dagsordenen

24.11.2016

Danmark har for længe forsømt iværksættermiljøet. Vi har brug for initiativrige, kreative og risikovilllige danskere. Derfor bør en styrket selvstændighedskultur og bedre vilkår for iværksættere tænkes ind i regeringsgrundlaget, pointerer Ases administrerende direktør Karsten Mølgaard Jensen i kronik på borsen.dk

Vi møder dem bestandigt. De små selvstændige erhvervsdrivende og iværksætteren, der omsætter den gode idé til en spirende forretning. Faktisk har ni ud af ti danske virksomheder under ti ansatte. De udgør rygraden i dansk erhvervsliv. Alligevel er hverken de selvstændige eller iværksætteri nævnt med et ord i det nuværende regeringsgrundlag.

Det bliver der forhåbentlig ændret på i disse dage på Marienborg. De mindste virksomheder og den selvstændighedskultur, de repræsenterer, har været forbigået længe nok. Hvis Danmark også i fremtiden skal være et af verdens rigeste samfund, kræver det netop initiativrige, kreative og risikovillige danskere, der tør sætte noget i værk og starte egen virksomhed.

Danmark er et middelmådigt opstartsland

Traditionelt har dansk erhvervsliv været kendetegnet ved mange små og mellemstore virksomheder. Men i dag er danskerne det folkefærd i EU, hvor færrest blandt de beskæftigede driver egen virksomhed. Ganske vist stortrives myten om, at vi er et stærkt iværksættersamfund. Desværre er det langtfra virkeligheden.

Reelt er Danmark et middelmådigt opstartsland. I den seneste opgørelse fra Verdensbankens Doing Business kommer vi ind på en beskeden 24. plads målt på rammevilkår for iværksætteri. Hvad angår kapital, er vi helt nede på en 32. plads på verdensplan. Det er bekymrende.

Faktisk har iværksætteriet stået stille i 15 år, viser tal fra Danmarks Statistik. Nok er antallet af CVR-registrerede virksomheder vokset, men stigningen dækker over aktivitetstomme eller genstartede virksomheder, hobbyvirksomhed, forældrekøbte lejligheder og eksisterende virksomheder i ny selskabsform. Kun hver tredje ny CVR-registrering er en reel og aktiv iværksættervirksomhed – og niveauet for disse reelle opstarter har ligget stabilt på cirka 20.000 de sidste 15 år.

Vi glemmer iværksætterne

Alligevel har myten om Danmark som et godt start-up land øjensynligt bidt sig så fast, at indsatsen koncentreres om scale-up. Naturligvis er det vigtigt at få flere virksomheder til at vokse – gerne som nye gazeller i Børsens optik. Det kan ingen være imod. Men hvis dette fokus på vokseværk bygger på en præmis om, at vi allerede er et godt opstartsland, så bliver det et alt for enøjet syn, som overser det helt store potentiale i dansk økonomi.

Kom vi som Holland og Irland blot op på EU’s gennemsnit af selvstændige i forhold til den samlede beskæftigelse, var der 165.000 flere iværksættere i Danmark. Det ville være en gevaldig saltvandsindsprøjtning til dansk erhvervsliv.

Et stort løft i antallet af reelle iværksættere vil samtidig medføre en afledt stigning i antallet af vækstiværksættere. Men trafikken går ikke den anden vej. Bruges alle kræfter kun på etablerede virksomheder med vækstpotentiale smuldrer grundlaget, da intet tyder på, at danskerne af sig selv giver sig i kast med at etablere nye virksomheder. Faktisk peger internationale undersøgelser på det modsatte. 
Danskerne er det folkefærd i Europa, hvor færrest har intention om at starte egen virksomhed, og vi ligger fjerdesidst på synet af iværksættervirksomhed som et attraktivt karrierevalg jf. de internationale benchmark i GEM Global Entrepreneurship Monitor og OECD – Entrepreneurship at a glance.

De små er nøglen til vækst

De små virksomheder er vigtige af mange årsager. Først og fremmest fordi de er nøglen til vækst. Siden den globale økonomiske nedtur har den hjemlige økonomi haft svært ved at lægge krisen bag sig. Væksten er langt fra prangende, men den beskedne beskæftigelsesfremgang i den private sektor er primært sket i de små virksomheder. Og netop de mindste virksomheder skaber arbejdspladser over hele landet.

Danmark er bygget på lysten til at drive virksomhed, en særlig dansk værdi, vi skal værne om. Eller måske snarere forsøge at genoplive. Selvstændighedskulturen skal styrkes, hvis vi skal skabe en holdbar vej til fornyet iderigdom, fremdrift og engagement, så Danmark kan fortsætte en positiv velstandsudvikling og klare sig i den globale konkurrence.

Og det er vel netop meningen med regeringsgrundlaget.

Se indlægget her: