Sikre dagpenge - også for iværksættere

28.02.2016

Fremtidens arbejdsmarked kommer til at se markant anderledes ud end i dag, og det stiller nye krav til den kommende reform af den del af arbejdsmarkedet, der er målrettet iværksættere, freelancere og selvstændige, fastslår Karsten Mølgaard Jensen og den radikale næstformand og beskæftigelsesordfører Sofie Carsten Nielsen i Jyllands-Posten.

Vi har nu fået en aftale om et nyt dagpengesystem. Men vi mangler noget. Nemlig, at vi én gang for alle får taget livtag med den del af dagpengesystemet, der er målrettet iværksættere, freelancere og selvstændige.

Vi tror på, at fremtidens arbejdsmarked kommer til at se markant anderledes ud, end det vi kender i dag. Vi håber at se langt flere tage springet fra lønmodtagertilværelsen til iværksætterlivet - og vi tror på, at mange flere vil arbejde som freelancere og i en kombination af at være lønmodtagere og selvstændige.

Det er det nuværende dagpengesystem slet ikke gearet til.

Det er støbt i et industrisamfund og derfor ikke rustet til et arbejdsmarked, hvor beskæftigelsesformer varierer meget - og vil gøre det endnu mere fremover.

Tre væsentlige principper

Det vil vi gøre op med. Tre principper er væsentlige for os.

  • For det første, at vi anerkender, at iværksættere, freelancere og selvstændige har behov for tryghed. En ny undersøgelse fra Ase viser, at tryghedsfaktorer som adgangen til dagpenge og pension er meget væsentlige for de selvstændige medlemmer i Ase. Skal vi have flere til at tage springet fra lønmodtagerlivet til iværksættertilværelsen, må vi erkende, at tryghed betyder noget - også for iværksættere, freelancere og selvstændige.
  • For det andet, at vi reelt ligestiller forskellige arbejds-og beskæftigelsesformer i det danske samfund. I dag betaler både lønmodtagere og iværksættere til dagpengesystemet. Men når det kommer til stykket - og der er brug for dagpengeforsikringen - er det typisk kun lønmodtagerne, der reelt kan bruge deres forsikring. Det er ikke tilfredsstillende. Slet ikke, når man som os drømmer om at gøre Danmark til en iværksætternation i verdensklasse.
  • For det tredje, at vi får gjort noget ved sagen - grundigt og hurtigt. Derfor glæder vi os over, at et bredt politisk flertal med den nye dagpengeaftale erkender behovet for at sætte det arbejde i gang, som dagpengekommissionens formand, Nina Smith, erkendte, at kommissionen desværre ikke nåede. Nemlig et arbejde, der skal munde ud i anbefalinger til et moderne dagpengesystem for iværksættere, freelancere og selvstændige.

Vi ser gerne, at der bl. a. bliver kigget på opgørelse af indtægt, mulighederne for ophør af virksomhed samt karensdage.

En hjertesag

Det er en hjertesag for os at få skabt et dagpengesystem, der giver iværksættere, freelancere og selvstændige den samme beskyttelse som lønmodtagere.

Derfor slipper vi ikke sagen, før vi står med en politisk aftale på området.

Læs indlægget her: