Små virksomheder får stemme mod regeltyranni og overregulering

15.04.2016

De mindste virksomheder er afgørende for at skabe fremgang og nye arbejdspladser, og de har nu fået en stemme i Virksomhedsforum, der blev nedsat i 2012 som et rådgivende organ for regeringens arbejde med erhvervsrettet afbureaukratisering. Her er Ase udpeget som nyt medlem på vegne af landets mindste erhvervsdrivende, der har udfordringerne helt inde på livet, pointerer Karsten Mølgaard Jensen i sin Berlingske-blog

Vi kender alle fornemmelsen af at være spærret inde bag mere generende end fornuftige regler. Eksemplerne på tåbelige regler er talrige. Alligevel kan bureaukratiet være vanskeligt at komme til livs. Skal det lykkes at fælde i lovjunglen til gavn for virksomheder og borgere, kræver det en målrettet indsats. 

For mange virksomhedsejere er hverdagen fyldt med regler og lovkrav, som kan virke uoverskuelige for den enkelte. Bøvlede formularer, it-nedbrud og svært gennemskuelige kategorifelter kræver sit. Særligt af iværksætteren og de små selvstændige erhvervsdrivende, der selv må lægge arm med al bureaukratiet, mens større virksomheder typisk har administrativt personale til at håndtere de mange regler og myndighedskontakt som moms, refusioner og diverse blanketter. 

Hele 93 procent af alle landets virksomheder har under ti ansatte – og netop her tynger regelbyrden ekstra hårdt. Gode vilkår også for de mindste virksomheder er afgørende for at skabe fremgang og nye arbejdspladser, og nu har de fået en stemme i Virksomhedsforum, der blev nedsat i foråret 2012 som et rådgivende organ for regeringens arbejde med erhvervsrettet afbureaukratisering.  Her er Ase udpeget som nyt medlem, og jeg glæder mig til arbejdet på vegne af landets mindste erhvervsdrivende. Som vores knap 75.000 medlemsvirksomheder har de udfordringerne helt inde på livet. 

Virksomhedsforum med repræsentanter for virksomheder og organisationer har til formål at identificere de områder, hvor virksomhederne oplever unødvendige omkostningsbebyrdende regulering og komme med konkrete forslag til forenklinger. Regeringen skal så efter et ”følg-eller-forklar princip” enten gennemføre forslagene eller forklare, hvorfor de ikke gennemføres. 

Netop nu har Virksomhedsforum fokus på dagligvarebranchen, der beskæftiger cirka 70.000 danskere, servicerer 5,6 millioner kunder og leverer et væsentligt bidrag til samfundsøkonomien. Konkret har det ført til et katalog af forslag til, hvordan det kan gøres enklere for branchen at leve op til de offentlige regler på varens vej gennem produktion, transport, opbevaring, køb og salg. 360-graders eftersynet fra producent til kunde skal sikre, at dagligvarebranchen ikke mødes af unødigt besværlige og ressourcekrævende regler.

Virksomhederne skal bruge deres tid på at drive forretning og ikke på unødvendige administrative forpligtelser eller yderligere unødig regulering. Det er et vigtigt arbejde. Jo mindre virksomhed, jo større føles regelbyrden og generne, når eksempelvis én ellers fornuftig offentlig digitalisering udmøntes i it-løsninger, hvor brugerne efterlades hjælpeløse.

Det skal være let for borgerne at ordne skat, moms, sygedagpenge og alt det andet fra computeren. En mere effektiv digital forvaltning er positiv og sparer samfundet for store summer. Men digitalisering og regelskydning fører også til frustrationer hos borgerne og unødvendige ekstra udgifter for selvstændige erhvervsdrivende i stedet for at gøre det lettere at drive virksomhed.

Ingen virksomhed bør knække nakken på vidt-voksende regler, og ingen digitaliseringsbesparelse i det offentlige må ende som en udgift i det private. Besværlige regler er til for at blive forenklet, overflødige for at blive afskaffet. Med andre ord bør systemerne forenkles, og kravene til de meget små virksomheder lempes.

Forbedringspotentialet er enormt. Det samme er mulighederne. Netop de mindste virksomheder kan skabe vækst over hele landet. Og optimismen spirer. Hver tiende selvstændige erhvervsdrivende venter allerede i år at udvide medarbejderstaben, viser en konjunkturundersøgelse blandt Ases medlemsvirksomheder. Dermed er der udsigt til 20.000 ekstra job, hvis hver tiende af landets 200.000 selvstændige erhvervsdrivende blot ansatte én ekstra medarbejder i år.  Det opsving skulle nødigt drukne i et oprørt regelhav.

Læs indlægget her: