Stillestående iværksætteri skal sparkes i gang

12.05.2016

Iværksætteriet går langtfra så strygende, som stigningen i CVR-registreringerne måske kunne indikere. Tværtimod har det stået stille siden årtusindskiftet. Og det er langt fra godt nok, skriver Ases administrerende direktør Karsten Mølgaard Jensen i sin blog på Business.dk

”Det går godt”.

Hvem kan sige sig fri for promte at have fyret det standardsvar af, når vi bliver spurgt til, hvordan det går? Uden reelt at forholde os til spørgsmålet. Måske typisk der hvor det ærlige svar kan forekomme ubekvemt.

”Hvordan går det med iværksætteriet?” er det af de spørgsmål, der nærmest rutinemæssigt bliver besvaret høfligt overfladisk. 

Igen og igen hører vi, at det går godt. Ministeren, Erhvervsstyrelsen og erhvervsorganisationer er tilsyneladende enige om at bekræfte hinanden i, at iværksætteriet er på fremmarch.  Den store udfordring er nu alene at få flere af iværksættervirksomhederne til at vokse, forlyder det. 

Realiteten er imidlertid, at iværksætteriet står stille i Danmark – og har gjort det siden årtusindskiftet.

Faktisk fylder iværksættervirksomhederne i dag mindre i det samlede billede end dengang. Nok pibler det frem med nye virksomheder. Men der bliver bare ikke nævneværdigt flere, der springer ud som iværksættere. 

Ganske vist blev der sidste år CVR-registreret knap 60.000 nye virksomheder – en stigning på 60 procent i perioden – men kun hver tredje af disse er en reel ny og aktiv virksomheden, en iværksættervirksomhed. To ud af tre nye CVR-numre dækker i virkeligheden over aktivitetstomme selskaber, hobbyvirksomheder og eksisterende virksomheder i ny form, mens det kun var hver anden i 2001.

CVR-registreringerne dækker med andre ord over andet og mere end udviklingen i nye og aktive virksomheder. Alligevel og til trods for at det strukturelle niveau de seneste 15 år har ligget nogenlunde fast på små 20.000 nye iværksættervirksomheder om året, tages stigningen i CVR-numre alt for ofte ukritisk som udtryk for, at det går godt med iværksætteriet. Selv om det ingenlunde er dækkende for det reelle billede. Desværre.

Sidste var knap nye 10.000 virksomheder i CVR-registret således hobbyvirksomheder med en årlig omsætning på max 50.000 kroner.  Et tilsvarende antal var genstartere. Altså forretninger eksempelvis sæsonvirksomheder, der lukker ned og starter igen på et senere tidspunkt. Op mod 8000 CVR-registreringer havde branchekoden uoplyst, hvilket dækker over, at der ingen økonomisk aktivitet er i virksomheden.

Endelig fremstår nye ejerformer også i CVR-registret som en ny virksomhed, selv om ændringen alene består i, at virksomheden eksempelvis går fra at være enkeltmandsejet til en virksomhed ejet i selskabsform. Altså er der tale om en videreførelse af en eksisterende virksomhed blot med en ny ejerstruktur.

I bedste fald bliver høflighedsfrasen ”det går godt” en sovepude. I værste fald risikerer vi at udarbejde den forkerte iværksætterstrategi, hvis vi ikke erkender, at iværksætteriet står stille og har gjort det længe. Netop iværksættervirksomheder skaber nye reelle arbejdspladser og har en højere produktivitet end ældre virksomheder. Imidlertid er det en kæmpe udfordring at få flere danskere til at springe ud i iværksætteriet, og den manglende iværksætterlyst er kritisk for samfundet, som mister vigtig dynamik, innovation og konkurrence.

Faktisk er Danmark i dag det land i EU, hvor færrest blandt de beskæftigede driver egen virksomhed. Kun knap otte procent af danskere i beskæftigelse er selvstændige erhvervsdrivende. Kom vi som hollænderne og irerne blot op et gennemsnit for de 28-EU-lande, ville Danmark have ekstra 165.000 iværksættere. Tænk hvad det kunne give af dynamik og muligheder for nye erhvervssucceser.

Det optimale udbytte af de gode ideer og iværksætterlysten får vi kun, hvis vi målrettet ser på, hvordan vi får flere danskere til at opgive det faste lønmodtagerjob og forfølge iværksætterdrømmen. Kun at satse på at få ekstra gang i de eksisterende virksomheder er en alt for snæver tilgang.

Vi er nødt til at spørge, hvad vi kan gøre for, at det kunne gå endnu bedre. Høflighedsfrasen at ” det går godt” er langt fra nok. Og i øvrigt slet ikke dækkende.

Læs hele blogindlægget her

Læs analysen her