Styrk de selvstændige

14.04.2016

Grænsen mellem selvstændig virksomhed og lønmodtagerarbejde udvises, og antallet af enmandsvirksomheder vokser. Samtidig skrumper antallet af virksomheder med ansatte. Den virkelighed er hverken dagpengesystemet eller iværksætterpolitikken gearet til. Men udviklingen er i fuld gang. Derfor bør udgangspunktet for en ny iværksætterstrategi være, hvordan vi skaber de bedste rammer for selvstændighedskulturen som modvægt til lønmodtagerkulturen, skriver Ases adm. dir. i kronik i Fyens Stifttidende.

Regeringen har bebudet en ny iværksætterpolitik i Danmark. Det er godt. Og tiltrængt. Danskerne har europæisk bundrekord som det folkefærd i samtlige 28-EU-lande, hvor færrest driver selvstændig virksomhed.  Færre end hver tiende af de beskæftigede er selvstændige erhvervsdrivende – og lysten til at blive iværksætter er langt fra prangende. Blot hver syvende drømmer om at skifte lønmodtagerjobbet ud med et liv som selvstændig, og jo ældre vi bliver, jo stærkere dominerer lønmodtagerkulturen.   

Samtidig venter omvæltninger på arbejdsmarkedet, som vil gøre op med fastansættelser som den typiske måde at være tilknyttet en virksomhed. Fastansatte vil blive afløst af kontaktansatte og freelancere. Af lyst, nød eller tvunget af omstændighederne forlader flere og flere de trygge lønmodtagerrammer og kombinerer sig igennem arbejdslivet med forskellige job på samme tid. Allerede i dag er det for hver fjerde, der starter ny virksomhed, en vej ud af ledighed. En ny virkelighed på arbejdsmarkedet venter de unge.

Grænsen mellem selvstændig virksomhed og lønmodtagerarbejde udvises, og antallet af enmandsvirksomheder vokser. Samtidig skrumper antallet af virksomheder med ansatte. Den virkelighed er hverken dagpengesystemet eller iværksætterpolitikken gearet til.  Men udviklingen er i fuld gang. Derfor bør udgangspunktet for en ny iværksætterstrategi være, hvordan vi skaber de bedste rammer for selvstændighedskulturen som modvægt til lønmodtagerkulturen.  Uanset om målet med forretningen er vækst og flere ansatte eller selvforsørgelse. 

En fremtidig iværksætterpolitik kommer til at hvile på for smalt et grundlag, hvis den ensidigt fokuserer på, at virksomhederne skal vokse på antal ansatte og helst så hurtigt som muligt. Denne tilgang er utilstrækkelig. Tværtimod bør iværksætterpolitikken udarbejdes i tæt samarbejde med andre politikområder. Eksempelvis uddannelses- og arbejdsmarkedspolitikken. Eleverne skal tidligt i skoleforløbet introduceres til iværksætteri. Samtidig skal det økonomiske grundlag under selvstændige forbedres. Det skal blandt andet ske i form af et trygt, gennemskueligt og fremtidssikret dagpengesystem kombineret med bedre muligheder for opsparing.

At være selvstændig er et vidt begreb. Som forældre ønsker vi for vores børn, at de bliver i stand til at håndtere livet på egen hånd, når de bliver voksne. Måske endda ernærer sig som selvstændige erhvervsdrivende. At drive egen forretning med mulighed for at tilrettelægge sin arbejdsdag er en glæde for langt de fleste. Faktisk medfører skiftet fra lønmodtager til selvstændig ekstra livskvalitet, viser undersøgelser. Det er godt for den enkelte og samfundet. Nye ideer, konkurrence og engagement driver udviklingen frem og skaber nye arbejdspladser. Over hele landet. Det er det fantastiske ved iværksætteri.  Som tidlige forårsblomstrer dukker nye iværksættere op, hvor og når de er mindst ventede. Også på Fyn/Syddanmark oprettes nye virksomheder, om end det går langsommere end landsgennemsnittet.

Men alt for ofte tøver danskerne med at tage springet og kvitte den faste månedsløn. Mange gode ideer bliver aldrig afprøvet. Netop udsigten til mere usikre økonomiske vilkår er den største barriere for at få flere til frivilligt at droppe den faste månedlige indtægt, realisere iværksætterdrømmen og forfølge den gode ide. Det påpeger såvel selvstændige som lønmodtagere, uanset alder i Ases analyser. Derfor er muligheden for et fornuftigt økonomisk sikkerhedsnet under de, der tager springet, helt afgørende for at få udnyttet iværksætterpotentialet og høste gevinsterne af den dynamik, der følger med iværksætteriet.

Særligt de unge drømmer om at blive herre i eget hus. Hver tredje i alderen 18-29 år overvejer at skifte lønmodtagerjobbet ud med et liv som selvstændig, mens færre end hver tiende over 50 år tænker i de baner. Så iværksætterpolitik handler også om at få danskerne til at tage springet, mens engagementet er i top, og iderigdommen blomstrer. 

En succesfuld iværksætterstrategi bør derfor favne bredt. At skabe nye iværksættere og få eksisterende virksomheder til at vokse er to sider af samme sag. Såvel den enkeltes personlige motivation som de grundlæggende rammer for at drive selvstændig virksomhed bør derfor tænkes sammen. En stærk drivkraft for iværksætteri er netop friheden ved at være sin egen herre. Succesen kan derfor langt fra altid entydigt måles på traditionelle vækstmål som ansatte og vækstrater.

Fremgang og flere nye arbejdspladser er gevinster for samfundet, men ikke nødvendigvis målet for den enkelte. Antallet af enmandsvirksomheder har været i hastig vækst de seneste år, mens der er blevet markant færre virksomheder med ansatte. Samtidig benytter de mindste virksomheder sig i stigende grad af freelancere, hvis de har mere arbejde, end de selv kan klare. I løbet af få år kan fastansatte i landets mindste virksomheder være en saga blot. Tre ud af fire selvstændige vurderer, at brugen af freelancere erstatter behovet for fastansatte i deres virksomhed.

Fastansættelser afløses af kontraktforhold. På globalt plan går udviklingen hastigt. Om hjørnet venter en revolution af arbejdsmarkedet. World Economic Forum peger i sin seneste rapport om fremtidens arbejdsmarked på, at tjenesteydelser og opgaver – også af blot få minutters varighed – udbydes på digitale servicetjenester som TaskRabbit, Upwork og Experfy. I USA tilbyder flere millioner lønmodtagere allerede deres arbejdskraft på de digitale platforme. Det kan hurtigt blive virkeligheden også for danske lønmodtagere og stille helt nye krav til dagpengesystemet, som i dag er dårligt gearet til at håndtere den type ansættelsesforhold med flere forskellige arbejdsgivere eller vekslen mellem at være selvstændig og lønmodtager. Allerede i 2013 havde 62.000 danskere et lønmodtagerjob kombineret med, at de drev selvstændig virksomhed.

Et udvalg under Beskæftigelsesministeriet er netop med at undersøge mulighederne for at lave et mere fleksibelt og gennemskueligt dagpengesystem for mere end 100.000 forsikrede selvstændige, freelancere og atypiske ansatte, hvis dagpengeforhold blev skudt til hjørne ved efterårets store dagpengeaftale. Det er vigtig iværksætterpolitik. Særligt kvinder lægger vægt på et økonomisk sikkerhedsnet under iværksætterdrømmen. Selv om de stormer frem på uddannelser og chefgange, er kvinder tilbageholdne med iværksætteri. Også på Fyn, hvor et nyt erhvervsnet af kvinder mødes sidst i april i Odense for at udveksle erfaringer og dermed lette vejen til resultater på bundlinjen.

Såvel ung som gammel, lønmodtager som selvstændig, mand som kvinde peger på, at netop den økonomiske usikkerhed i forbindelse med at droppe den faste månedsløn er største barriere for at realisere drømmen om at blive selvstændig erhvervsdrivende. Derfor er et økonomisk sikkerhedsnet i form af fornuftig dagpengeløsning også for den resterende gruppe aktiv iværksætterpolitik. Det samme gælder bedre pensionsmuligheder for selvstændige. 

For iværksættere og landets mindste virksomheder spiller skattepolitik en vis rolle. Men først og fremmest handler det om, at kravene i hverdagen er til at håndtere. Administrative byrder er og bliver en forhindring for at drive egen virksomhed. Seks ud af ti selvstændige peger på en lettelse af de administrative byrder som et vigtigt tiltag. Derfor er deregulering, afbureaukratisering og sikkerhed for, at offentlig digitalisering reelt ikke belaster de selvstændige med mere bøvl en vigtig brik i en effektiv iværksætterstrategi. Virksomhederne skal ikke blot vokse mere og hurtigere. Der skal også være flere af dem. Jo flere ideer, dynamik og konkurrence nye iværksættere tilfører, jo større og bredere er vækstpotentialet.

At skabe bedre mulighed for iværksætteri over en bred kam bliver forhåbentlig omdrejningspunktet for regeringens nye iværksætterstrategi. Lykkedes det blot at løfte andelen af selvstændige op på EU-gennemsnittet som eksempelvis Holland og Irland, hvor omkring 14 procent af de beskæftige driver egen virksomhed, vil det give ekstra 165.000 iværksættere herhjemme. Det er godt. Og tiltrængt.