Tænk på iværksætterne

24.11.2016

Danmark har brug for den iderigdom, fremdrift og engagement, iværksættere og selvstændige erhvervsdrivende bidrager med. Derfor bør fremme af iværksætteri og selvstændighedskulturen skrives ind i regeringsgrundlaget, pointerer Karsten Mølgaard Jensen i kronik i Frederiksborg Amts Avis.

Det kan være svært at se skoven for bare træer. På samme måde med de helt små virksomheder. Ni ud af 10 virksomheder i Danmark har under 10 ansatte. De små selvstændige og iværksætterne er ganske enkelt fundamentet under dansk erhvervsliv. Den iderigdom, fremdrift og engagement, som de repræsenterer, er helt essentielt, hvis Danmark skal fortsætte en positiv velstandsudvikling og klare sig i den globale konkurrence.

Under Lars Løkke Rasmussens første regeringsperiode var iværksætteri blandt statsministerens 10 ambitiøse mål for landet. Men i det seneste regeringsgrundlag er hverken iværksættere eller de mange små selvstændige erhvervsdrivende nævnt med et eneste ord. Det er værd at ændre på Marienborg i disse dage.

Faktisk er danskerne det folkefærd i EU med færrest selvstændige erhvervsdrivende blandt de beskæftigede. Vi er Europas bundprop, når det gælder selvstændighedskultur. Det er uholdbart.

Velfærdssamfundets overlevelse er entydigt knyttet til, at dansk erhvervsliv udvikler sig. At nye ideer realiseres og arbejdspladser skabes. Det kræver politisk opmærksomhed i en helt anden målestok end hidtil. Iværksætteri og de selvstændiges mulighed for at drive og udvikle deres virksomhed bør være helt essentielt i diskussionen om rigets fremtid. På kort og lang sigt.

Øjensynligt er Danmark et smørhul at drive virksomhed i. Verdensbanken har netop kåret Danmark til det tredjebedste land. Men den fine placering skyldes hurtige byggetilladelser og vores naturlige evne som lille land til at handle ud over de nationale grænser. For desværre punkterer samme undersøgelse, Doing Business 2017, myten om, at vi er et stærkt iværksættersamfund og et godt sted at starte virksomhed.

Her ligger Danmark hverken i top-10 eller top-20. Vi er på en halvdårlig 24. plads, når det kommer til vilkår for at starte en virksomhed. Og hvad angår kapital, er vi helt nede på en 32. plads på verdensplan. Det er bekymrende.

Men myten om Danmark som et godt start-up land har tilsyneladende har bidt sig så fast, at det efterhånden betragtes som et faktum. Nu er indsatsen koncentreret om scale-up. Det er en farlig diskurs, fordi vi dokumenterbart netop ikke er gode til start-up. Tværtimod. Kom vi som Irland og Holland blot op på EU-gennemsnittet for andelen af selvstændige blandt de beskæftigede, ville potentialet være ekstra 165.000 iværksættere. Det ville skabe et helt anderledes dynamisk og innovativt samfund.

Det danske iværksætteri har stået stille i 15 år, viser tal fra Danmarks Statistik. Stigningen i de mange CVR-registreringer skyldes aktivitetstomme eller genstartede selskaber, hobbyvirksomhed, forældrekøbte lejligheder og eksisterende virksomheder i ny selskabsform. Kun hver tredje ny CVR-registrering er en reel ny og aktiv iværksættervirksomhed - og niveauet for disse reelle opstarter har ligget stabilt på ca. 20.000 de sidste 15 år.

Kun få forfølger drømmen

Lønmodtagerkulturen stortrives og har så godt fat i danskerne, at kun hver syvende overvejer at skippe den faste månedsløn og forfølge drømmen om at blive iværksætter. Udsigten til økonomisk usikkerhed er den afgørende årsag til at tøve. Derfor er den kommende dagpengereform for selvstændige, iværksættere og atypiske ansatte helt afgørende for, om lysten til at blive herre i eget hus slår igennem.

Samtidig er det vigtigt, at vi vedvarende er opmærksomme på de mindste virksomheders behov og vilkår. Hver gang Folketinget lovgiver eller det offentlige digitaliserer, skal virkeligheden hos de små selvstændige erhvervsdrivende tænkes ind. Vi skal tænke i brugbare og lettilgængelige løsninger, som også kan håndteres af ganske få medarbejdere i de mindste virksomheder, som investerer det meste af deres vågne tid med at få virksomheden i drift.

Iværksætterne og de selvstændige erhvervsdrivende er ikke for de flestes vedkommende drevet af ønsket om guld og grønne skove. Det er først og fremmest friheden, der motiverer dem. Det skal enhver regering være varsom med at tage fra dem. Derfor er lidet liberale tvangsordninger som obligatorisk pensionsordning, hvor man forsøger at trække en lønmodtagermodel ned over hovedet på de selvstændige, slet ikke noget, som fremmer selvstændighedskulturen herhjemme.

Til gengæld vil de gerne have hurtig og effektiv hjælp, hvis der er brug for det. Så meget desto mere ærgerligt er det, at erhvervsfremmesystemet ikke er i kontakt med de mange små virksomheder. Det bliver der forhåbentlig rettet op på med den annoncerede ændring af erhvervsfremmesystemet, så de små virksomheder kan få større udbytte af det.

De politisk bestemte rammevilkår for iværksætteriet og de små virksomheder har brug for ekstra opmærksomhed. Vi kan ikke være tjent med, at Danmark ikke engang er i top-20 i verdenen, når det gælder iværksætteri, at dansk iværksætteri står stille, og at vi har europæisk bundrekord i antallet af selvstændige blandt de beskæftigede.

 Se kronikken her: