Afslutter du snart uddannelse, skal du ringe til os

18.04.2017

Er du ved at afslutte en uddannelse, der er normeret til at vare 18 måneder eller mere, er der en vigtig 14-dages frist, du skal bide mærke i.

Mange uddannelser slutter på denne årstid, og måske er du en af dem, der snart kan sætte punktum for din studietid. Går du ikke direkte fra din sidste eksamen og ud i et job, skal du huske at kontakte os senest 14 dage efter din sidste eksamen. Du skal nemlig udfylde en ”erklæring om statusændring”, hvis du vil sikre dig din dagpengeret som dimittend. Samtidig med at du allerede på din første ledighedsdag skal huske at melde dig ledig på jobnet.dk

Sådan er processen, når du bliver færdig
Har du ikke allerede modtaget ”erklæring om statusændring” fra os, skal du kontakte os for at ændre status fra studerende til nyuddannet – senest 14 dage efter din sidste eksamen. Vi hjælper dig her med at få udfyldt de nødvendige dokumenter, så din dagpengeret er sikret.

Har du været medlem af Ase i mere end et år, kan du søge om dagpenge fra første ledighedsdag. Har du været medlem mindre end et år, kan du søge dagpenge efter en måneds karensperiode. Og igen, husk at du altid skal melde dig ledig på jobnet.dk fra den første dag du ønsker dagpenge.

Overskrider du fristen på 14 dage, kan du miste dagpengeretten
Det er super vigtigt, at du husker at kontakte os inden for de første 14 dage som nyuddannet. Ellers kan du først få dagpenge, når du har været medlem af a-kassen i et år og haft fuldtidsarbejde i mindst ét år. Og det er jo desværre ikke alle forundt bare at træde direkte fra uddannelse og i job.

Dagpengesatsen for nyuddannede
Hvis du søger om dagpenge som nyuddannet, får du 82 procent af den maksimale dagpengesats, hvis du har hjemmeboende børn. Det beløber sig til 15.090 kr. om måneden i 2017. Har du ingen hjemmeboende børn, er satsen 71,5 procent af den maksimale sats. Det bliver 13.158 kr. om måneden i 2017.

Ring endelig til os på 7013 7013, hvis du er lige ved at blive færdig med din uddannelse.