Er du løst ansat, får du nu to G-dage i stedet for én

04.07.2017
Fremover er de første to ledighedsdage, efter du er sendt hjem, G-dage. G står for godtgørelse, og det er arbejdsgiver der skal betale dem.

Er du løst ansat, fx tilkaldevikar, skal arbejdsgiver kompensere dig, hver gang du er færdig med en aftalt arbejdsperiode. Det kan være efter et par timer, en dag, et par uger, eller... Din arbejdsgiver har fra 1. juli 2017 pligt til at betale to G-dage til dig, hver gang du bliver hjemsendt. Indtil nu har det kun været én. Du skal dog have haft mindst 74 arbejdstimer inden for fire uger.

Fortsat loft over G-dage på 16 dage
Din arbejdsgiver har pligt til at betale for maks. 16 G-dage om året. Hver gang du bliver hjemsendt, tæller det for en hel dag. Også selv om du kun får udbetalt en halv G-dag, fordi du har arbejdet mere end 3,4 timer (men mindre end 7,4 timer). Arbejder du under 3,4 timer på en dag, betaler arbejdsgiver en hel G-dag. Dertil kommer så nummer to G-dag, som i sagens natur altid er en hel dag. Beløbet, du får pr. G-dag, svarer til den højeste dagpengesats. I 2017 er det 849 kr. pr. dag.