Få den løn du har krav på - brug Ases løntjek

07.02.2017

Mange får en lavere timeløn, end de har krav på. Lige så mange går glip af diverse tillæg. Er du i tvivl om din løn, så få Ase til at undersøge, om du har penge til gode.

Løn er et indviklet område. Overenskomster ændres løbende, og det påvirker både timelønnen og diverse tillæg. Er du ansat uden overenskomst, er reglerne anderledes, men ikke meget enklere. 

Mange har penge til gode 
Vores erfaring er, at der sker fejl i lønnen rigtig mange steder. Ikke, fordi arbejdsgiveren ønsker at snyde, men fordi reglerne simpelthen er svære at holde styr på.  

Vi går grundigt til værks 
I forbindelse med udførelse af et løntjek vurderer vi blandt andet følgende:  

  • Ansættelseskontrakten med bilag 
  • Gældende relevante overenskomst 
  • Timeopgørelser 
  • Ferieplaner 
  • Oversigt over sygemeldinger 
  • Forhåndsaftaler, bilag mv. 
  • Provisionsaftale 
  • Bonusaftale 
  • Lønsedler
  • Pensionsaftaler 

Vi får brug for din hjælp 
For at kunne lave et grundigt løntjek, beder vi dig om at fremskaffe al den dokumentation, du kan. 

Alt efter din ansættelse vil det dreje sig om lønsedler, kontrakter, mail-dialoger mv. Vi skal nok fortælle, hvad du skal lede efter.  

Ase foretrækker dialog frem for konflikt 
Når vi har overblikket over din løn, rådgiver vi dig om, hvordan du bedst muligt tager dialogen med din arbejdsgiver.  

Vi anbefaler, at du gør det på stilfærdig vis og i god tone – du skal jo gerne have et godt forhold til arbejdsgiveren også i fremtiden. 

Der kan være situationer, hvor vi tilbyder at tage dialogen på dine vegneOfte vil det være i tilfælde af opsigelse eller bortvisning.  

Store og små beløb 
Når vi laver et løntjek, finder vi stort set altid noget. Om det er store eller små beløb varierer meget. Og som sagt er årsagen sjældent, at arbejdsgiveren har forsøgt at snyde. 

Kontakt os og få tjekket din løn 
Ring til Ase på 7013 7021, hvis du vil sætte et løntjek i gang. Du er også velkommen til blot at ringe for en uforpligtende snak med en jurist for at høre, om et løntjek er noget for dig.