Få styr på klausulerne i dit nye job

05.03.2017

Du er lige fået nyt job og du er ivrig efter at starte. Du har allerede modtaget din ansættelseskontrakt. Men du har opdaget at kontrakten, indeholder klausuler, du ikke ved, hvad indebærer. Før du skriver under, er det vigtigt, at du sætter dig grundigt ind i, hvad klausulerne i dit nye job betyder. Læs med her og bliv klogere.

Klausulerne kan sætte begrænsninger for, hvad du må foretage dig og hvilke job, du kan påtage dig, når dit ansættelsesforhold ophører. Derfor er det er vigtigt, at du er klar over, hvad det betyder, hvis du skriver under på en klausul.

Der er især tre overordnede klausuler, du skal have styr på:

  • Konkurrenceklausul
  • Kundeklausul
  • Jobklausul

Konkurrenceklausulen: Du må ikke konkurrere med din arbejdsgivers virksomhed
En konkurrenceklausul er en klausul, der forbyder dig i at tage ansættelse eller starte egen virksomhed, der er i konkurrence med din arbejdsgivers virksomhed, efter din ansættelse ophører.

Eksempel: Tjeneren Mette: 
Mette har lige sagt op som tjener på restauranten GodMad. Da Mette for fem år siden startede hos GodMad, skrev hun under på en konkurrenceklausul. Nu vil Mette gerne starte sin egen virksomhed og inden for få måneder efter, endt ansættelse hos GodMad, har hun startet sin egen restaurant.

Hendes gamle chef hører om Mettes nystartede restaurant. Han ringer til Mette, for at informere hende om, at hun har startet konkurrerende virksomhed og derfor handlet i strid med den konkurrenceklausul, Mette har skrevet under på hos GodMad.

Mette bliver tvunget til at betale bøde til GodMad som følge af overtrædelsen.

Eksemplet viser, at det er vigtigt, at du er klar over, hvilke konsekvenser en konkurrenceklausul kan have også efter, at du ikke længere er ansat i virksomheden.

Kundeklausulen: Din arbejdsgivers kunder er ikke dine 
En kundeklausul er et forbud, der indebærer, at du ikke må have erhvervsmæssig forbindelse med din tidligere arbejdsgiveres kunder og forretningsforbindelser. Kunder og forretningsforbindelser kan fx være leverandører, klienter, agenturhavere etc.

Eksempel: Tømreren Jens:
For to måneder stoppede Jens som tømrer hos Håndværker A/S. Nu vil han tage springet som iværksætter, hvor han vil producere designermøbler. Men for at han kan komme rigtigt i gang med at sælge sine produkter, mangler han en fod indenfor hos nogle af de store forhandlere. Han vælger derfor at tage kontakt til en tidligere forretningsforbindelse, som Håndværker A/S også har som samarbejdspartner, for at lave en salgsaftale.

Jens har skrevet under på en kundeklausul hos Håndværker A/S. Det betyder, at han har handlet i strid med kundeklausulen, ved at henvende sig til en af Håndværker A/S’ forretningsforbindelser. Jens er nu tvunget til at betale en bøde til Håndværker A/S for tabet.

Her er det vigtigt at huske på, at din tidligere arbejdsgivers forretningsforbindelser ikke er dine.

Hvor længe gælder en kunde- eller konkurrenceklausul?

  • En kunde- eller konkurrenceklausul er gyldig i den periode, der er aftalt, men kan maksimalt gælde i 12 måneder, hvis den er indgået skriftligt efter d. 1. januar 2016. Det er uanset om du er funktionær eller ej
  • Er klausulen er indgået før d. 1. januar 2016, gælder der andre regler. Dem kan du læse her. Her skal du også skelne mellem, om du er omfattet af funktionærloven eller ej

Ase anbefaler dig, at du så vidt muligt undgår at skrive under på en kunde- eller konkurrenceklausul. Hvis det ikke er en mulighed, kan du forsøge at begrænse omfanget og den periode, hvor klausulen er gældende.

Jobklausuler: Du må ikke ’stjæle’ din arbejdsgivers medarbejdere
En jobklausul er en aftale, der efter din fratrædelse forbyder dig i at medvirke til at virksomhedens øvrige medarbejdere forlader virksomheden.

Det kan også være en aftale, der bliver indgået mellem to eller flere arbejdsgivere, der forpligter sig til ikke at ansætte hinandens medarbejdere. Jobklausulens længde og omfang vil ofte fremgå af din kontrakt.

Men fat mod, pr. 1. januar 2016 er det fremadrettet ikke længere muligt at indgå jobklausuler.

Har du brug for mere viden?
Har du brug for mere viden omkring klausuler eller ansættelseskontrakter generelt, kan du finde meget mere relevant viden på Ase.dk

Du er også meget velkommen til at ringe til Ase Lønmodtager på 7013 7021 og få svar på dine spørgsmål.

Indholdet i ovenstående er af generel juridisk karakter og kan ikke erstatte konkret juridisk rådgivning.