Når sommeren sætter skub i salget, er sæsonarbejdere sagen

18.04.2017
Er din forretning blandt dem, der har ekstra gang i hjulene, når vejret viser sig fra sin bedste side, sommergæsterne indtager gader og stræder, eller frugten af årets indsats skal høstes? Et par ekstra hænder kan være svaret. Følg et par gode råd, hvis du ansætter sæsonarbejdere.

Der er to måder at få hjælp til forretningen, når der er særligt tryk på i en periode, fx om sommeren. Du kan ansætte hjælp enten på en tidsbegrænset eller en opgavebegrænset kontrakt.

Fordele ved tidsbegrænsede ansættelseskontrakter
En klar fordel ved en tidsbegrænset ansættelseskontrakt er, at du ikke behøver at tænke over, hvornår du skal opsige din ekstra hjælp. Det står simpelthen i kontrakten, hvornår arbejdsforholdet ophører. Ved du, at du lukker iskiosken ned 3. september, er det nemt at anføre dette i ansættelsesbrevet.

En opgavebegrænset ansættelse 
Har du en opgave, som du ikke på forhånd kan sige, hvor længe vil vare, skal du have lavet en opgavebegrænset kontrakt til din ekstrahjælp. Her skal du huske at skrive i kontrakten, hvornår opgaven kan siges at være fuldført. Så din medarbejder ikke er i tvivl. Er det fx når anlægget af en spritny sommerhushave står færdig til aflevering, eller fx når en række jordbærplanter bærer mindre end x gram frugt på en dag?

Få hjælp til at lave kontrakter for sæsonarbejdere
Er du medlem af foreningen Ase Selvstændig, vejleder vi dig gerne konkret om ansættelse af sæsonarbejdere. Blandt andet vil vi altid råde dig til at medtage et opsigelsesvarsel i sådanne kontrakter, selv om det som udgangspunkt ikke er nødvendigt. For der kan jo opstå andre grunde til at afbryde ansættelsesforholdet, end at der ikke er mere arbejde.

Sæsonarbejderes rettigheder
For sæsonarbejdere gælder de samme grundlæggende vilkår som for andre ansatte. De har krav på et ansættelsesbrev, ferie, ligebehandling med mere. Er arbejdspladsen dækket af en kollektiv overenskomst, er sæsonarbejderen også omfattet af den.
OBS!
Pas på med at ansætte den samme sæsonarbejder i fx to opgavebegrænsede jobs lige i forlængelse af hinanden. Det er der generelt forbud mod.