Nu må du igen arbejde 15 timer frivilligt

06.06.2017
Forsøgsordning genoptages: Frem til årsskiftet må du som efterlønner nu igen arbejde 15 timer frivilligt, ulønnet hver uge. Grænsen har ellers i en periode været tilbage på fire timer.

Foreløbigt frem til årsskiftet 2017-18 må du nu igen arbejde 15 timer ulønnet om ugen. Folketinget har netop besluttet at genoptage den ordning, der ellers blev sat i bero tilbage i marts.

Mens vi venter på nye regler
I første omgang er du nu velkommen til at have 15 timers frivilligt, ulønnet arbejde hver uge, uden at blive trukket i din efterløn, frem til 31. december 2017. Det er en genoptagelse af den forsøgsordning, der kørte frem til en gang i marts måned. Ved årsskiftet forventes reglerne for ulønnet arbejde at blive ændret mere varigt. Derfor er der foreløbig bagkant på ordningen med de 15 timer.

Der er politiske holdninger på spil
Politikerne er optaget af at diskutere, hvilke konsekvenser frivilligt, ulønnet  arbejde – der fx udføres af efterlønnere – har. Nogen mener, at det spærrer for, at der oprettes reelle jobs, der kunne besættes af fx ledige. De ser derfor frivilligt, ulønnet arbejde som kontraproduktivt, når ledestjernen er, at det gælder om at få alle i reelt arbejde. Andre ser det frivillige, ulønnede arbejde fra et helt andet perspektiv, nemlig at det kan være en rigtig god måde at holde sig i gang på, og at det giver mulighed for at udvikle sig. Desuden betoner de, at mange af de organisationer og foreninger, som benytter sig af den frivillige, ulønnede arbejdskraft, aldrig ville have råd til at udbyde reelle, betalte jobs. Den politiske diskussion om reglerne vil formentlig fortsætte i efteråret og frem mod årsskiftet.