Nye regler for om du har dagpengeret, og hvordan din dagpengesats beregnes

06.06.2017

Skulle du miste dit arbejde, bør du kende de nye dagpengeregler, der træder i kraft 1. juli 2017. Kravet til beskæftigelse samt metoden, din dagpengesats vil blive beregnet på, ændrer sig.

Forhåbentlig er det ikke aktuelt for dig, men skulle du få brug for at søge om dagpenge, skal du vide, at der er nye regler på området. De træder i kraft den 1. juli 2017. Ændringerne handler om, hvad der skal til for at have ret til dagpenge, samt hvordan din dagpengesats vil blive beregnet.

Nu ser a-kassen på din indtægt fremfor timer, når du søger om dagpenge første gang
Indtil nu har det været sådan, at du som fuldtidsforsikret skulle have 1924 timers beskæftigelse inden for de seneste tre år for at have ret til dagpenge. Fra 1. juli 2017 ser vi i stedet for på din indkomst. Vel at mærke når vi første gang skal opgøre, om du har ret til dagpenge: Du har ret til dagpenge, når du i løbet af de seneste tre år har haft en samlet indkomst på mindst 223.428 kr. (2017). De 223.428 kr. må dog ikke være tjent som én enorm sum eller få store summer: Du kan maksimalt regne 18.619. kr. med pr. måned.

Hvis du tidligere har fået dagpenge, og din dagpengeret ikke er udløbet (tjek det evt. på jobnet.dk), gælder de gamle regler fortsat. Vi ser altså på, hvor mange timer du har arbejdet. Du skal have haft 1924 løntimer inden for de seneste tre år for at have genoptjent en ny ret til dagpenge.

Sådan beregnes en dagpengesats
Har du ret til dagpenge efter den 1. juli 2017 – og kommer du i en situation, hvor du skal søge om dagpenge – skal du vide, hvordan satsen fremover beregnes. Med udgangspunkt i hvad din arbejdsgiver har indberettet til SKAT de sidste 24 måneder, vælger vi de 12 bedste måneder ud. Det vil selvfølgelig sige de 12 måneder, hvor du har haft den største indtægt. De danner udgangspunkt for satsberegningen. Og når din sats først er beregnet, gælder den hele dagpengeperioden ud. Tidligere kunne satsen blive genberegnet undervejs. Men det er slut.