Sådan fungerer dagpengekortet fremover

04.07.2017

I juli skal du taste dit dagpengekort den 26., så er du sikker på at have dine penge til rådighed den sidste bankdag. Da dagpengekortet nu følger kalendermåneden, skal du anslå dine timer for de sidste dage.

Hvis du også fik dagpenge i juni, ved du nok, at du for fremtiden skal spå om eventuelt arbejde de sidste dage i måneden for at være sikker på at have dine dagpenge på kontoen den sidste bankdag. Det vil sige, at du efter bedste evne må gætte på om, eller hvor meget, du tror du vil arbejde de sidste dage af juli. Den udbetaling du får fra os, vil basere sig på det, du angiver. Det er altså en slags aconto-udbetaling. 

Vi efterregulerer om nødvendigt – det hele skal nok gå op
Du kan af gode grunde ikke med garanti vide, hvordan de sidste dage af en måned vil se ud, før de rent faktisk er gået. Det forstår vi selvfølgelig. Så når vi når et stykke ind i den efterfølgende måned, får vi besked fra SKAT om, hvad du rent faktisk har eller ikke har haft af indkomst. Passer pengene, og har du gættet rigtig, er alt fint. Men viste det sig, at du ikke fik gættet rigtigt, kontakter vi dig selvfølgelig, så vi kan få lavet en efterregulering. Du har også mulighed for at komme os i forkøbet ved selv at genåbne dagpengekortet og notere dine rettelser, når måneden er endeligt omme.

Nye forudfyldte felter på dagpengekortet
Fremover vil du på dagpengekortet opleve, at vi kan have udfyldt nogle af felterne på forhånd. Det kan fx være, hvis du har været sygemeldt eller har holdt ferie. Din opgave er så blot at udfylde resten.