Sådan påvirker dagpengereformen dig på supplerende dagpenge

04.07.2017

Så snart du har færre end 37 timer på en arbejdsuge, har du nu mulighed for at få supplerende dagpenge.

Dagpengereformen pr. 1 juli 2017 har indflydelse på tre områder, når det gælder supplerende dagpenge:

  1. Hvornår du kan få supplerende dagpenge
  2. Hvordan dine supplerende dagpenge opgøres og beregnes
  3. Hvordan du forbruger af din ret til supplerende dagpenge

Hvornår kan du få supplerende dagpenge nu?
Så snart du har færre end 37 timer på en arbejdsuge, har du nu mulighed for at få supplerende dagpenge. Tidligere var det sådan, at du skulle ned og arbejde færre end 29,6 timer på en arbejdsuge for at få dem. Begrebet ’nedsat tid’ dækker altså fremover alt under 37 timer.

Udgangspunktet er altid – ligegyldig hvor mange (arbejds)dage der er i måneden – at der er 160,33 arbejdstimer på en måned. Alt lønarbejde tælles i timer, time for time, ligesom en eventuel dag med sygdom, med ferie eller med karantæne tæller 7,4 timer. Hver gang.

Hvordan opgør og beregner vi supplerende dagpenge?
Før blev alting opgjort og regnet i uger. Sådan er det ikke længere. Nu bliver supplerende dagpenge opgjort på månedsbasis. Det vil sige, at vi ser på kalendermåneden, når vi opgør, om du kan få supplerende dagpenge – og hvor mange. Og når vi opgør din måned, tæller vi timer.

Hvis du fx har arbejdet, holdt fri og været syg i i alt 120 timer på en måned, kan du få udbetalt supplerende dagpenge for 40,33 timer. Så længe du kan få udbetalt supplerende dagpenge for minimum 14,8 timer på en måned, kommer de til udbetaling. Har du fx arbejdet, holdt fri og været syg i i alt 150 timer på en måned, er der kun 10,33 timer op til de 160,33. Det er under den nye udbetalingsgrænse på 14,8 timer pr. måned, og du får altså ingen supplerende dagpenge.

Hvordan forbruger du af din ret til supplerende dagpenge efter reformen?
Grundlæggende har du fortsat ret til 30 ugers supplerende dagpenge inden for 104 uger. Her holder man fast i ugebegrebet. Spørgsmålet er altså, hvornår du så har brugt en uges ret til supplerende dagpenge, når alting nu ellers opgøres time for time på månedsbasis? Månederne går jo på tværs af uger…

Lad os tage et eksempel med udgangspunkt i juli måned 2017. Hold godt fast: I juli er der fire hele uger og en enkelt ’løs dag’ (den 31. juli). Lad os sige, at du arbejder fast 34 timer om ugen (det svarer til 6,8 timer på en dag). I juli bliver regnestykket i timer altså: 34 + 34 + 34 +34 + 6,8 = 142,8 timer. Det efterlader 17,53 op til månedens magiske 160,33 timer. Ergo får du supplerende dagpenge for 17, 53 timer i juli.

I eksemplet bruger du umiddelbart fire uger af dine 30 ugers dagpengeret. Den sidste ’løse dag’, den 31. juli, tæller i denne sammenhæng først med, når august måned er gået. Får du fx ikke udbetalt nogen supplerende dagpenge i august, måske fordi du pludselig får ekstra timer og kommer under mindstudbetalingsgrænsen (14,8 timer), tæller ingen af ugerne i august med i forbruget af din dagpengeret. Og derved falder den ’løse dag’, der var i mente fra juli, også væk.

I forhold til hvordan ugerne barberes af din ret til 30 ugers supplerende dagpenge, bliver der altså nu tale om en vis efterregulering: Uger der starter i én måned og slutter i den næste, tæller med i den måned, hvor ugen slutter. Som eksemplet med juli og august ovenfor.