Sæt nu grænser for lovgivningen

09.02.2017

Skal erhvervsministerens drøm om Danmark som verdens bedste land at drive virksomhed i gå i opfyldelse, er det helt afgørende, at budskabet om enklere regler også overholdes, når der laves ny lovgivning, skriver Ases administrerende direktør Karsten Mølgaard Jensen i sin blog på business.dk.

Danmark skal være verdens bedste land at have virksomhed i – væk med bøvl og bureaukrati. Sådan lyder meldingen fra erhvervsminister Brian Mikkelsen (K), der nu er parat til at gennemføre 78 forslag fra Virksomhedsforum, som skal gøre livet lettere for landets virksomheder.

Det er godt nyt til iværksættere og selvstændige erhvervsdrivende. Unødige love og regler dræber initiativ og virkelyst. Ni ud af ti virksomheder har under ti ansatte, og særligt for dem er administrativt bøvl en daglig hæmsko og kilde til frustration. Så glædeligt at erhvervsministeren tager affære og får reduceret byrderne, som anbefalet af regeringens rådgivende udvalg for erhvervsrettet afbureaukratisering. Aktuelt inden for dagligvarebranchen.

Eksempelvis vil regeringen efter anbefaling fra Virksomhedsforum for Enklere Regler nu gøre det muligt for dagligvarebutikker at give rabat på varer, som nærmer sig sidste udløbsdato uden at skulle udregne nye enhedspriser. Dermed slipper butikkerne for en tidskrævende proces, som i dag er nødvendig, hvis prisen sænkes nogle dage før varens holdbarhedsfrist. Endvidere vil regeringen ensrette affaldsreglerne, så virksomhedskæder med butikker på tværs af landet, slipper for at skulle efterleve forskellige affaldsregler fra kommune til kommune.

Her til kommer større eller mindre forenklinger på dagligvareområdet - blandt andet i forhold til en evaluering af de obligatoriske energieftersyn af store virksomheder, mere gennemskuelighed og ensartethed i forbindelse med brandtilsyn, revision af bekendtgørelser med hjemmel i markedsføringsloven mm, oplyser erhvervsministeren.

Tilsyneladende vinder forståelsen for, at unødigt bureaukrati og overflødige regler vanskeliggør virksomhedernes hverdag, frem. Kræfterne skal bruges på at drive og udvikle virksomhederne. For hver regel, der forenkles, er der grund til optimisme. Den forstærkes af, at regeringen senest har udvidet mandatet, så Virksomhedsforum fremover også kan byde ind med forslag til mere grundlæggende regelforenklinger. Selv om det måtte koste staten indtægter i form af skatter og afgifter.

Ase fik sidste år på vegne af knap 70.000 medlemsvirksomheder sæde i Virksomhedsforum, hvor de mindste virksomheder nu også har en stemme i det konkrete arbejde med at forenkle reglerne inden for forskellige områder. Udover fødevarebranchen har Virksomhedsforum senest rettet blikket mod turismeerhvervet og sendt 37 konkrete forslag til regeringen om, hvordan det kan gøres lettere og billigere at drive turistvirksomhed i Danmark.

Forslagene spænder bredt – lige fra forslag om, hvordan det bliver mere attraktivt for krydstogtskibe at lægge til i Danmark, til forslag om, hvordan fødevarekontrollen kan gøres mere effektiv. Næste skridt bliver at få luget ud i byrderne på byggeområdet. Her møder virksomhederne hver dag unødvendige regler og byrder, som står i vejen for vækst og udvikling. Her har Virksomhedsforum formuleret 17 forslag til, hvordan regeringen kan forbedre reguleringen og gøre den mindre byrdefuld for erhvervslivet. 

Blandet andet peger Virksomhedsforum på, at det er problematisk, at det er virksomhederne, der i dag står med regningen, hvis de støder på arkæologiske fund i forbindelse med udgravninger. Omkostninger der snildt kan løbe op imellem 1 og 3,5 millioner kroner til arkæologiske forundersøgelser, udgravninger og konservering. Hertil kommer udgifterne til forsinkelser af byggeriet – udgifter, der ifølge Virksomhedsforum bør varetages af staten, da der er bred samfundsinteresse i at få belyst dansk historie. 

Med andre ord er der masser af regler, der kan forenkles inden for forskellige brancher. Tusindvis af love med potentiale for lettelser. Men skal erhvervsministerens fremtidsdrøm om Danmark som verdens bedste land at drive virksomhed i gå i opfyldelse, er det helt afgørende, at budskabet om enklere regler også overholdes, når der laves ny lovgivning.

Det er nu en gang bedre at forbygge end at forsøge at reparere skadevirkningerne, når ulykken er sket.

Se indlægget her