Supplerende dagpenge

04.07.2017

Du er også berørt af dagpengereformen, hvis du får supplerende dagpenge. De vigtigste ændringer får du her i oversigtsform.

Kort fortalt medfører dagpengereformen pr. 1 juli 2017 disse nye regler for supplerende dagpenge:

  • Alt under 37 timers arbejde på en uge kan nu suppleres af dagpenge. Du har fortsat ret til 30 ugers supplerende dagpenge inden for 104 uger.
  • Arbejde opgøres nu time for time for en hel måned ad gangen. Du er på nedsat tid, hvis du har under 160,33 timer på en måned.
  • Du kan kun få udbetalt supplerende dagpenge i en given måned, hvis du mindst kan få udbetalt for 14,8 timer (du har altså arbejdet mindre end 160,33 – 14,8 = 145,53 timer i løbet af måneden).
  • Du forbruger stadig af din ret til 30 ugers supplerende dagpenge i uger.
  • Du forbruger kun af din dagpengeret, hvis du får udbetalt supplerende dagpenge i en given måned.
  • Det nye system med at opgøre dine timer pr. kalendermåned vil typisk betyde, at en uge bliver ’skåret over’ af et månedsskift. Uger der på denne måde starter i én måned og slutter i den næste, tæller med i den måned, hvor ugen slutter. Det betyder, at du først måneden efter endeligt ved, om ugen tæller med som ’brugt’ i forhold til din 30 ugers ret til supplerende dagpenge.