Tast dit efterlønskort den 27. juni, så er du sikker…

06.06.2017

Vil du være sikker på at have din efterløn til rådighed den sidste bankdag i juni, skal du taste dit efterlønskort den 27. Som tidligere fortalt har politikerne bestemt, at efterlønskortet skal følge kalendermåneden. Det betyder også, at du – efter bedste evne – må anslå, hvor mange timer du eventuelt har arbejde de sidste dage af juni.

Præcis som det var i maj, er det vigtigt, at du i juni får udfyldt dit efterlønskort den første dag, det er muligt – nemlig den 27. Så er du sikker på, at du har dine penge på kontoen senest den 30. juni (sidste bankdag). Men fordi vi nu opgør din efterløn pr. kalendermåned, må du så at sige lege spåkone. Du må se lidt ud i fremtiden, når du skal udfylde kortet for de sidste dage af juni.

Sådan udfylder du efterlønskortets sidste dage
Hvis du den 27. juni ved, at du ikke kommer til at have nogle arbejdstimer de sidste dage af juni, taster du selvfølgelig bare nul for de dage. Omvendt, hvis du ved, at du faktisk får nogle timer, må du efter bedste evne anslå, hvor mange det drejer sig om, og så taste dét. Og værre er det naturligvis heller ikke. Viser det sig, at dine forudsigelser ikke holdt stik, får vi det selvfølgelig bare rettet efterfølgende. For som Storm P. sagde: Det kan være svært at spå, især om fremtiden.

Du får en reminder senere på måneden
Har vi dit mobilnummer, sender vi dig som altid en reminder, når månedens efterlønskort skal udfyldes. Hvis du er en af de få, der ikke hidtil har fået sådan en sms fra os, er det fordi, vi ikke har dit rigtige mobilnummer. Vi håber, at du i givet fald vil tage dig tid til at give os det rigtige nummer. Det gør du inde på MitAse.