Mulighed for dagpenge under kollektiv ferielukning

08.05.2018

I særlige tilfælde kan du søge om dagpenge, når din arbejdsplads holder kollektivt ferielukket. En række betingelser skal imidlertid være opfyldt. Først og fremmest skal du have brugt al opsparet ferie først.

Din arbejdsgiver har ret til at pålægge dig ferie, så længe den er varslet korrekt. Også selv om du ikke har opsparet ferie og altså ikke vil få nogen løn i ferieperioden. Har du samtidig opbrugt, hvad du måtte have af feriepenge fra tidligere arbejdsgiver eller eventuelle feriedagpenge, kan du undtagelsesvis søge om dagpenge i din ferie. Altså til trods for at du ikke er egentlig ledig. Men det gælder kun, når der er tale om kollektiv ferielukning, og der kan maksimalt være tale om kollektiv ferielukning i 5 uger om året.

Hvornår er der tale om kollektiv ferielukning?
Hvis din arbejdsgiver pålægger dig ferie, er der kun tale om kollektiv ferielukning, hvis hele virksomheden, eller hele den enhed, du arbejder i, er lukket. Er du i tvivl om, hvorvidt du er underlagt kollektiv ferielukning, er du velkommen til at ringe til Ase på 7013 7013.

Du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet
Opfylder du betingelserne for at få dagpenge under kollektiv ferielukning, skal du forholde dig som var du faktisk ledig. Det betyder, at du skal stå til rådighed og principielt skal kunne tage arbejde med dags varsel. Senest på den første feriedag skal du således tilmelde dig jobcentret. Dagpengene søger du via MitAse.dk

Sådan skal pålagt ferie generelt varsles
Din arbejdsgiver skal varsle din ferie korrekt, hvis du ikke selv har lov at placere den. Ferieloven siger, at hovedferien (du har ret til at holde tre sammenhængende uger mellem maj og september) skal varsles med mindst tre måneder. Alternativt skal det være nævnt i din ansættelseskontrakt. Er du medlem af foreningen Ase Lønmodtager kan vi hjælpe dig, hvis din arbejdsgiver ikke overholder sin varselspligt.

Hos Ase a-kasse kan vi hjælpe dig, hvis du er i tvivl om, hvorvidt du kan søge dagpenge under kollektiv ferielukning. Ring gerne til os på 7013 7013.