Hvad du skal og må når du bliver syg

04.12.2018

Bliver du syg, har du både rettigheder og pligter. Hvad der gælder for dig, gælder ikke nødvendigvis for din nabo – selv om de fleste af os bliver syge fra tid til anden. Her giver vi dig overblikket over hvad du selv skal gøre – og hvad du kan forvente af din arbejdsgiver når sygdom sender dig til tælling.

Udarbejdet af Ase Lønmodtager

Sygdom kan ramme selv den bedste og mest sejlivede. Det er der naturligvis taget højde for i lovgivningen, og derfor bliver sygdom på lovgiversprog også kaldt ’lovligt forfald’. Det betyder at du ikke har mødepligt på dit arbejde hvis du bliver syg. Til gengæld har du informationspligt.

Sådan melder du dig syg
Hvad du præcis skal gøre den dag du vågner op med 40 i feber eller migræne på fuld blæs, afhænger af din arbejdsplads. Ofte vil det være beskrevet i din ansættelseskontrakt eller en personalehåndbog. Men har I ingen beskrevne regler, så gælder det grundlæggende at du hurtigst muligt, og selvfølgelig helst inden du skulle være mødt, giver besked til din arbejdsgiver.

Dokumentation for at du er syg
Du har ikke pligt til at fortælle din arbejdsgiver præcis hvad du fejler. Til gengæld kan han kræve dokumentation for at du vitterlig er syg. Du kan gå i dybden med dokumentationsformerne i vores FAQ og se hvordan det kan tage sig ud.

Løn under sygdom
Er du funktionær, får du fuld løn under sygdom. Hvis du ikke er funktionær, kan du være omfattet af en overenskomst eller have en kontrakt der beskriver om du får (fuld) løn mens du er syg. Så det starter du med at tjekke. Er du ikke dækket gennem overenskomst eller via din ansættelseskontrakt, kan sygedagpengeloven komme dig til hjælp.

Sygedagpengeloven som sikkerhedsnet
Sygedagpengeloven er med til at sikre at man ikke er helt på herrens økonomiske mark hvis man bliver syg og ikke er garanteret løn samtidig. I de første 30 dage af et sygdomsforløb skal din arbejdsgiver udbetale dig sygedagpenge (satsen er i 2018 højst 4.300 kr. pr. uge og højst 116,22 kr. pr. time). Det gælder hvis du vel at mærke har været ansat hos din arbejdsgiver de sidste otte uger op til du bliver syg – og har arbejdet i mindst 74 timer. Efterfølgende – eller hvis du ikke lever op til de otte uger og de 74 timer, gælder kommunens regler.

Kommunikation mens du er syg
Principielt skal du melde dig syg hos din arbejdsgiver hver eneste dag i din sygdomsperiode. Praksis på arbejdspladsen kan være en anden, men du bør altid sikre dig hvordan du skal forholde dig for at leve op til din pligt. Du bør også altid fortælle din arbejdsgiver hvornår du er klar igen – så snart du ved det. På samme måde skal du give besked hvis/når du er i stand til at genoptage dit arbejde delvist. Det er imidlertid helt op til arbejdsgiver om han vil benytte sig af det. Din arbejdsgiver må også godt ringe til dig mens du er syg.

Lovgivningen pålægger din arbejdsgiver at holde sygesamtaler med dig, senest inden du har været syg i fire uger. Omdrejningspunktet vil være at finde ud af hvilke muligheder der er for at du kan vende tilbage til dit job. Til en sygesamtale må du gerne have en bisidder med. Det kan fx være rart hvis man er syg med stress og måske mangler klarhed og mentalt overskud. Eller hvis man bare har behov for et par ekstra ører.

3 klassikere om sygdom

- Du har ikke pligt til at ligge i din seng døgnet rundt under sygdom. Akutte behov som at hente børn, er okay at gå ud for. I øvrigt vil det komme an på typen af sygdom om fx motion eller en rejse vil kunne vurderes som uden eller inden for skiven.

- Du kan som udgangspunkt godt bliver fyret under sygdom. En eventuel beskyttelse mod dette kan stå beskrevet i en overenskomst eller i din ansættelseskontrakt.

- Den såkaldte ’120-dages-regel’, der ofte findes for funktionærer, kan kun bruges hvis det skriftligt er aftalt mellem dig og din arbejdsgiver. Den betyder i givet fald at du kan afskediges med forkortet varsel ved 120 sygedage inden for et år. Er du ikke funktionær, skal du tjekke din overenskomst eller din ansættelseskontrakt for at se hvad der står om sygdom og opsigelse.