Sådan optjener du ret til dagpenge

12.06.2018

Fra den 1. oktober 2018 smelter selvstændig beskæftigelse og lønmodtagerarbejde sammen: Indkomst fra begge dele tæller med, når vi skal afgøre, om du har ret til dagpenge.

En dagpengereform for de selvstændige træder i kraft den 1. oktober 2018. En af de vigtigste nyheder i den er, at du inden for de sidste tre år inden du søger om dagpenge, skal have haft en samlet indtægt på minimum 228.348 kr. Indtægten behøver altså ikke længere at komme enten fra selvstændig beskæftigelse eller fra lønmodtagerarbejde. Fremover tæller begge dele med. Du kan dog maksimalt tælle 19.029 kr. med pr. måned.

Hvad tæller med i indkomstkravet på 228.348 kr.
Når man skal nå den magiske minimumsindkomst på 228.348 kr. (over de tre sidste år) for at have ret til dagpenge, kan man tælle følgende indtægter med årligt: Overskud fra selvstændig beskæftigelse (før skat) og al indkomst der stammer fra lønmodtagerarbejde. Årsoverskuddet fra selvstændig beskæftigelse fordeles jævnt ud på 12 måneder, og sammenlagt må vi maks. regne 19.029 kr. med pr. måned.

Vigtige detaljer om overskud fra selvstændig beskæftigelse
Der er nogle vigtige detaljer om overskuddet fra din selvstændige beskæftigelse. Vi må kun tælle overskuddet fra selvstændig beskæftigelse med fra regnskabsår der er afsluttet, ligesom årsopgørelsen skal være endelig. SKAT færdiggør først deres årsopgørelser den 1. juli. Det er altså afhængigt af, hvornår du i givet fald skulle få brug for at søge om dagpenge, hvilket regnskabsår vi kan bruge årsopgørelsestallene fra, når vi skal tælle din samlede indkomst sammen.

Så langt så godt
Hvis du opfylder indkomstkravet, har du ret til dagpenge. Hvordan din dagpengesats derefter beregnes, kan du læse her.