Din dagpengesats beregnes alene på baggrund af indkomst

12.06.2018
Indkomst er nøgleordet fra oktober måned, når det kommer til at beregne, hvilken dagpengesats du kan få. Det skyldes nye dagpengeregler.

Præcis som en dagpengeret fra den 1. oktober 2018 optjenes på baggrund af indkomst, vil din dagpengesats fra samme dato blive beregnet på baggrund af din indtægt i kroner og øre.

Hvis du efter den 1. oktober 2018 søger om dagpenge (og har ret til dem), tæller vi fremover indkomst fra både selvstændig beskæftigelse og lønmodtagerarbejde med, når vi skal beregne din månedlige dagpengesats. Vi ser tilbage på dine samlede indtægter inden for de seneste 24 måneder, og de 12 bedste måneder er dem, vi lægger til grund for din satsberegning. Den maksimale dagpengesats du kan få pr. måned er dog under alle omstændigheder 18.633 kr.

Vi ser 24 måneder tilbage
Når satsberegningen baserer sig på blandt andet indkomst fra selvstændig beskæftigelse, skal du være opmærksom på at vi kun kan medtage indtægter fra netop selvstændig virksomhed (dvs. overskud før skat) fra regnskabsår der er afsluttet. Og årsopgørelsen skal desuden være SKATs endelige. Til gengæld kan vi også tælle eventuelle lønmodtagerindtægter med, når vi kigger 24 måneder tilbage for at finde grundlaget for at beregne din dagpengesats.

De 12 bedste måneder bestemmer din sats
Ud af de 24 måneder vi ser tilbage på, vælger vi de 12 måneder hvor du samlet har den højeste indkomst. Når det gælder din indkomst fra selvstændig beskæftigelse, fordeler vi et års overskud (før skat) jævnt ud på 12 måneder. Lønmodtagerindkomst – ligegyldig hvor stor eller lille – tæller med i den måned hvor arbejdsgiver har indberettet den til SKAT.