Sådan står du ved pålagt ferie i julen

13.11.2018

Holder din arbejdsplads julelukket ud over helligdagene i perioden 24. december til 1. januar, skal du have det at vide senest en måned forinden. Og har du hverken krav på løn under ferie eller ret til feriegodtgørelse eller feriedagpenge, kan du søge om almindelige dagpenge. Der er dog en række forudsætninger du kan læse om her.

Hvis du har optjent mere end 15 dages ferie med løn, er det din arbejdsgivers ansvar at have ’reserveret’ det antal feriedage du skal bruge for at holde en eventuelt tvungen juleferie (kollektivt ferielukket). Ellers skal han give dig løn.

Har du optjent 15 eller færre feriedage med løn, kan du søge dagpenge
Har du derimod optjent færre dage, og er der tvunget ferielukket i julen for alle ansatte på din arbejdsplads, eller bare alle i din afdeling, stiller sagen sig anderledes. Så kan du søge om dagpenge for de hverdage, hvor du ellers normalt ville skulle gå på arbejde. Du skal være opmærksom på at det er en betingelse, at du har opbrugt din ret til løn under ferie, feriegodtgørelse og feriedagpenge. Og selvfølgelig under forudsætning af, at du har ret til dagpenge.

Tilmelding til jobcentret?
Hvis din pålagte juleferie kun omfatter de hverdage der ligger mellem den 24. december og 1. januar, behøver du ikke tilmelde dig jobcentret for at søge om dagpengene.

Tilfælde hvor du skal være tilmeldt jobcentret
Breder din tvungne juleferie sig ud over perioden 24. december til 1. januar – fx hvis din arbejdsgiver har bestemt også at lukke butikken den 2.-5. januar, skal du huske jobcentret. Allerede på den første dag, du ønsker at søge dagpenge for, skal du være tilmeldt, og så hele perioden ud. Ellers misser du din mulighed helt. I eksemplet skal du altså tilmelde dig jobcentret den 24. december. Det gør du nemmest på jobnet.dk. Vil du møde op på dit lokale jobcenter for at gøre det, skal du derned fredag den 21. december – sidste åbningsdag inden jul.

CV og dokumentation
På jobnet.dk skal du samtidig oprette eller opdatere dit CV. Derefter søger du om dagpengene på mitase.dk. Her skal du bruge det CV-nummer du har fra jobnet.dk. Samtidig skal vi bruge dokumentation for, at din arbejdsgiver har varslet din tvungne ferie korrekt (nemlig senest en måned før). Vi skal også vide i hvilken periode din arbejdsplads holder kollektivt ferielukket i julen.