Når vejret bliver en arbejdshindring, kan du søge om dagpenge

13.11.2018

Din arbejdsgiver kan sende dig hjem uden at betale dig løn, hvis vejret umuliggør dit arbejde – og hvis det er aftalt i overenskomsten. Vejrlig – altså så dårligt vejr at arbejdet ikke kan udføres – kender de fleste håndværkere og andre der arbejder udendørs til. Og sendes du hjem på grund af vejrlig, kan du søge om dagpenge.

Det er ikke altid at dårligt vejr, bare kan klares med ordentlige klæ’r. Der kan fx ligge sne, så du ikke kan komme til at udføre dit håndværk, eller så vognmanden ikke kan komme frem med de materialer, du skulle bruge. Så er der tale om vejrlig. Står det i overenskomsten, at arbejdsgiver kan sende dig hjem uden løn på grund af vejrlig, kan du søge om dagpenge (selvfølgelig under forudsætning af at du har ret til dagpenge). Allerede den dag du bliver hjemsendt, skal du i givet fald tilmelde dig jobcentret.

Hvis du har pligt til at vende tilbage til din arbejdsplads, skal vi bruge en frigørelsesattest
Overenskomster er forskellige, og nogle af dem forpligter en hjemsendt ansat til at vende tilbage til arbejdsgiveren, når det dårlige vejr ikke længere forhindrer, at arbejdet kan udføres. Er du forpligtet på denne måde af din overenskomst, skal vi have en frigørelsesattest fra dig for at du kan få dagpenge, mens du er hjemsendt. Frigørelsesattesten betyder, at din arbejdsgiver vil se bort fra dit opsigelsesvarsel, hvis du finder andet arbejde, mens du er hjemsendt. Og frigørelsesattesten er nødvendig for at du reelt kan sige, at du står til rådighed for arbejdsmarkedet. Og ’rådighed’ er et grundlæggende krav for at kunne få dagpenge.

Er du frit stillet efter en hjemsendelse på grund af vejrlig, kan du søge dagpenge umiddelbart
Står der ikke noget i hverken din overenskomst eller din ansættelseskontrakt om at du skal vende tilbage til arbejdsgiver, når det dårlige vejr er drevet over, står du formelt til rådighed for arbejdsmarkedet uden en frigørelsesattest. Og du vil derfor kunne søge dagpenge umiddelbart. Husk dog altid, at du først kan få dagpenge fra det tidspunkt, du er tilmeldt jobcentret.

Det skal du huske, når du søger om dagpenge
Når du melder dig ledig på jobnet.dk eller ved at møde op på dit lokale jobcenter, skal du samtidig oprette eller opdatere dit CV. Dit CV får et nummer, som du skal bruge, når du efterfølgende søger om dagpenge via mitase.dk

Lempeligere vilkår når du er hjemsendt på grund af vejrlig
Når du er hjemsendt på grund af dårligt vejr (vejrlig), har du mulighed for at søge om en mindre intensiv aktiveringsindsats. Det vil sige, at du måske kan blive fritaget for personlige møder og aktivering. Dette er noget du skal søge om i dit lokale jobcenter.