Ny ferielov 2020 - kort og godt

05.04.2018

Der er længe til 2020. Men Folketinget har allerede vedtaget en ny ferielov, der træder i kraft i 2020. De vigtigste pointer for dig som lønmodtager har vi samlet nedenfor.

læs mere om ferie

Dette forbliver ved det gamle:

  • Du har ret til at holde præcis lige så meget ferie som hidtil
  • Du optjener lige så meget ferie som du plejer (2,08 feriedage om måneden)
  • Varslingsreglerne forbliver som de er, og du har ret til tre ugers sammenhængende hovedferie

Dette bliver nyt:

  • Kalenderåret afskaffes som ferieoptjeningsperiode. Fra september 2020 opererer man i feriesammenhæng kun med ’ferieår’.
  • I stedet for at optjene ferie i kalenderåret og få en stor klump ferie, du først kan begynde at tage af det efterfølgende ferieår, kan du fra september 2020 afholde din ferie i takt med at du optjener den. Lige nu er optjening og afholdelse af ferie forskudt.
  • I praksis betyder ændringen, at du i september 2020 teknisk set pludselig får et helt års ferie (5 uger) til gode – fordi princippet skifter til ’samtidighed’. Det lyder måske skønt… Men for at virksomhedernes og samfundets økonomi ikke skal vælte i svinget - hvis nu alle lønmodtagere pludselig skulle have 10 ugers ferie frem for 5 uger - indefryses det sidste års optjente ferie op til systemskiftet i september 2020.
  • Du får din indefrosne del udbetalt når du engang forlader arbejdsmarkedet. Det bliver en fond under Lønmodtagernes Dyrtidsfond der passer på pengene så længe.


Husk at den nye ferielov først træder i kraft i 2020, og at vi indtil da må leve med at skulle hitte rede i forskellen på kalender- og ferieår som det er nu…

læs mere om ferie