Mulighed for dagpenge under kollektiv ferielukning

06.11.2019

I særlige tilfælde kan du søge om dagpenge, når din arbejdsplads holder kollektivt ferielukket. En række betingelser skal imidlertid være opfyldt. Først og fremmest skal du have brugt al opsparet ferie først.

Din arbejdsgiver har ret til at pålægge dig ferie, så længe den er varslet korrekt. Også selv om du ikke har opsparet ferie og altså ikke vil få nogen løn i ferieperioden. Har du samtidig opbrugt, hvad du måtte have af feriepenge fra tidligere arbejdsgiver eller eventuelle feriedagpenge, kan du undtagelsesvis søge om dagpenge i din ferie. Det gælder dog kun, hvis der er tale om kollektiv ferielukning, og der kan maksimalt være tale om kollektiv ferielukning i 5 uger om året.

Dagpengene søger du via MitAse.dk

Hvornår er der tale om kollektiv ferielukning?
Der er tale om kollektiv ferielukning, hvis hele virksomheden, eller hele den enhed, du arbejder i, er lukket i en fast defineret periode.

Du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet
Opfylder du betingelserne for at få dagpenge under kollektiv ferielukning, skal du samtidig opfylde de øvrige betingelser for at få ret til dagpenge. Det betyder blandt andet, at du skal stå til rådighed og skal kunne tage arbejde med dags varsel. Senest på den første feriedag skal du tilmelde dig jobcentret. Du skal være tilmeldt jobcentret i hele perioden med kollektiv ferielukning.

Sådan skal pålagt ferie generelt varsles
Din arbejdsgiver skal varsle din ferie korrekt, hvis du ikke selv har lov at placere den. Ifølge Ferieloven skal hovedferien varsles med mindst tre måneder, øvrig ferie skal varsels med en måned. Er du medlem af foreningen Ase Lønmodtager, kan vi hjælpe dig, hvis din arbejdsgiver ikke overholder sin varselspligt.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du kan få dagpenge under kollektiv ferielukning, er du velkommen til at kontakte os på 7013 7013.