Guide: Hvis din arbejdsgiver går konkurs

06.08.2019

2018 slog en kedelig rekord: Knap 7.200 virksomheder gik konkurs ifølge Experian. Det svarer til en stigning på 14 procent, og risikoen for at blive ramt lurer. Men hvis du kender spillereglerne, kan du godt få løn, selvom din arbejdsplads går konkurs.

Udarbejdet af Ase Lønmodtager

Næsten 900 flere konkurser end året før. Det var bundlinjen ved udgangen af 2018. Og konkurs kan være en barsk oplevelse både for ejere og ansatte. Her kan du læse hvad der sker ved en konkurs, og hvordan du som medarbejder forholder dig til det.

En advokat styrer konkursboet
Når en virksomhed går konkurs, udpeges en såkaldt kurator af skifteretten. Kurator er en advokat, som beslutter, hvad der skal ske med resterne af den konkursramte virksomhed. En virksomhed, der er erklæret konkurs, kaldes også et konkursbo.

Nogle gange er det bedst at lukke konkursboet helt med det samme. Andre gange kan det drives videre i en periode. Måske for at gøre noget arbejde færdigt. Alternativt kan konkursboet sælges og drives videre af nye ejere.

Medarbejderne skal stå til rådighed i første omgang
Der kan gå op til 14 dage før medarbejderne ved, om konkursboet drives videre eller ej. I denne periode skal de stå til rådighed. I første omgang skal medarbejderne altså møde ind på arbejdspladsen. Men de skal kun arbejde hvis kurator beder om det.

Beder konkursboet medarbejderne arbejde, skal man som medarbejder huske at bede konkursboet stille sikkerhed for lønnen. Lønmodtagernes Garantifond dækker nemlig ikke løn for arbejde udført for konkursboet. Den stillede sikkerhed bør man altid få på skrift.

Beslutter kurator at medarbejderne ikke skal arbejde, er det alligevel alene op til kurator at bestemme om medarbejderne skal være på arbejdspladsen, eller om de må stå til rådighed derhjemme. Det vil sige at han kan vælge at sende dem hjem indtil der er taget endelig stilling til, om konkursboet vil overtage medarbejdernes ansættelseskontrakt, eller om de bliver fritstillet.

Nogle gange skal medarbejderne fortsætte arbejdet
Hvis konkursboet ikke lukkes helt med det samme, og der er brug for medarbejderne, giver kurator dem besked om at fortsætte deres arbejde. Medarbejderne får besked om dette inden for 14 dage.

Hvis kurator beder en medarbejder udføre arbejde efter konkursen, skal lønnen for arbejdet betales af kurator.

Nogle gange bliver medarbejderne fritstillet
Hvis medarbejderne ikke skal arbejde videre, får de ligeledes besked af kurator inden for 14 dage. I så fald bliver de fritstillet. Fritstillet betyder, at de får løn i den periode der svarer til deres opsigelsesvarsel. Det er Lønmodtagernes Garantifond der dækker lønnen fra den dag, virksomheden blev erklæret konkurs. Ligesom de dækker eventuel manglende udbetalt løn op til seks måneder forud for konkursen.

Husk a-kassen og jobcentret
Bliver man fritstillet som konsekvens af at ens arbejdsgiver går konkurs, er det vigtigt at vide at man har pligt til at søge nyt job i perioden – vel at mærke i ikke-konkurrerende virksomhed. Bliver man fritstillet i en konkurssituation, skal man altså straks melde sig ledig hos både jobcenter og a-kasse.

Ase kan hjælpe med flere ting
Som medarbejder ramt af konkurs på arbejdspladsen kan du søge dækning for tilgodehavende løn fra Lønmodtagernes Garantifond. Det kan Ase Lønmodtager hjælpe dig med.

Når Ase Lønmodtager har hjulpet med at anmelde lønkrav til Lønmodtagernes Garantifond, kan der være mulighed for at søge om et lån hos a-kassen.

Ring til Ase på 7013 7013, hvis din arbejdsgiver er gået konkurs – eller hvis du har mistanke om, at det er ved at ske.

Bemærk!
Ikke alle detaljer er beskrevet i denne artikel.