Sådan gør du, hvis du er syg i din ferie

04.06.2019

Det er ikke hip som hap, om du er syg, når du går på ferie, eller om du først må lægge dig under din ferie. Heller ikke selv om det i begge situationer er mildest talt ærgerligt at få forpurret sine planer.

Udarbejdet af Ase Lønmodtager

Vi kan hurtigt blive enige om, at sygdom ikke rimer på ferie. Men skulle sygdom alligevel snige sig ind på dig i forbindelse med din ferie, er det godt at have styr på hvilke regler der gælder hvornår. Og hvor du står.

Er du syg, den dag du går på ferie, er du ”feriehindret”
Hvis du er sygemeldt, når din ferie starter, er du ikke tvunget til at holde ferien. Fordi du er syg, er du forhindret i at holde ferie. For hver dag du er syg i det, der skulle have været din ferie, har du lov til at få en dags erstatningsferie. Bliver du rask efter fx tre dage, skal du selvfølgelig melde dig rask. Så har du automatisk ret til tre dages erstatningsferie.

Som ”feriehindret” kan du flytte hele din ferie
Var du syg, da ferien begyndte, og er du syg i fx de tre første dage, bestemmer du selv, om du vil holde resten af din ferie som planlagt. Det kan jo afhænge lidt af dine ferieplaner, hvor indgribende sådan en sygdomsperiode er. Skulle du fx have været til Thailand i tre uger, er du måske mere interesseret i at flytte hele ferien, frem for blot at få de tre dages erstatningsferie på et andet tidspunkt. For flyet er fløjet osv.

Krav og muligheder for at flytte hele ferien som ”feriehindret”
For at kunne flytte hele ferien kræver det selvfølgelig, at du stiller dig til rådighed for din arbejdsgiver, så snart du er rask. Du skal derfor straks give din arbejdsgiver besked, om du vil fortsætte din ferie, eller om du vil møde på arbejde.

Bliver du ”feriehindret” i forbindelse med hovedferien, har du krav på at få din erstatningsferie inden for hovedferieperioden (fra 1.maj til 30. september). Hvis det ikke kan lade sig gøre, kan du kræve at få ferien udbetalt i stedet for. Selvfølgelig er det også en mulighed, at du og din arbejdsgiver aftaler, at du holder hovedferien efter 30. september og inden ferieårets udløb den 30. april 2019.

Bliver du først syg, mens du er på ferie, får du karens
Var du frisk som en havørn, da kollegerne ønskede dig god ferie, men fx på din tredje feriedag bliver syg, stiller tingene sig anderledes. Her får du ikke automatisk erstatningsferie for hver sygedag. Du kommer i karens. Det betyder, at du bruger nogle af dine feriedage, selv om du er syg.

Hvor lang karensen er, afhænger af, hvor længe du er syg, og hvor mange opsparede feriedage du har. Din karensperiode kan maksimalt beløbe sig til fem dage.

Erstatningsferie efter karensperioden – sådan gør du
Er du syg i fx 8 dage midt under din ferie, kan du få erstatningsferie for de sygedage, der ligger ud over din karensperiode. Har du optjent fem ugers ferie med løn, giver det fem karensdage (en dag pr. optjent uge), og du kan altså få tre dages erstatningsferie. Det er blot alfa og omega, at du melder dig syg til din arbejdsgiver på første sygedag. Samme dag skal din læge også dokumentere, at du er syg. Det gør han med en såkaldt friattest, som du selv skal betale for.

Er du i udlandet, skal du på samme måde sørge for at se en lokal læge på din første sygedag. Også her skal du få skriftlig dokumentation på din sygdom.

Når du er frisk igen, skal du huske at melde dig rask. Vil du bytte resten af din ferie ud med erstatningsferie, skal du selvfølgelig møde på arbejde, så snart du er rask. Din erstatningsferie skal du som udgangspunkt holde inden for det samme ferieår.

Ring gerne til os
Som medlem af foreningen Ase Lønmodtager, er du meget velkommen til at ringe til os på 7013 7021 og få personlig vejledning. Måske falder din situation ikke inden for de generelle regler, som vi har forklaret her, eller måske er du i tvivl. Telefonen er åben alle ugens fem hverdag fra kl. 8 til 17, fredag dog kun til kl. 16.