Hjemsendelse på grund af dårligt vejr

06.11.2019

Når dårligt vejr står i vejen for arbejdet, kan du som arbejdsgiver i visse tilfælde sende medarbejderne hjem på dagpenge. Få et overblik over reglerne og konsekvenserne.

Udarbejdet af Ase Selvstændig

Dårligt vejr (vejrlig) kan bremse ansatte i at udføre deres arbejde. Det kan være dyrt for dig som arbejdsgiver, men i visse tilfælde kan medarbejderne sendes hjem på dagpenge. Du kan læse mere om reglerne i denne artikel.

Hjemsendelse når ansættelsen er omfattet af overenskomst
I visse tilfælde er muligheden for hjemsendelse pga. vejrlig eller force majeure reguleret i overenskomsten. Dette er almindeligt inden for byggeri, jord- og beton, fiskeri og gartneri. Hvis dine medarbejdere er dækket af overenskomst, kan det således være muligt midlertidigt at hjemsende dem, uden at du er forpligtet til at betale løn til dem.

Hjemsendelse med henvisning til kutyme
En anden mulighed for at hjemsende ansatte uden at betale løn, er hvis det er såkaldt ’faglig kutyme’. Det er fx tilfældet inden for byggeriet, hvor det ofte er kutyme at hjemsende medarbejdere når vejret forhindrer de ansatte i at udføre deres arbejde.

Hjemsendelse med henvisning til individuel aftale
Hvis hjemsendelse ikke er reguleret af overenskomst eller er kutyme for fagområdet, kan der indføres bestemmelser om det i medarbejdernes ansættelseskontrakter.

Hvis aftale om hjemsendelse er med i ansættelseskontrakten, skal det fremgå om hjemsendelsen skal ske uden løn. I den situation vil medarbejderens a-kasse være den rette til at afgøre, om den hjemsendte kan få dagpenge under hjemsendelsen. Hjemsendte medarbejdere betragtes ikke som selvforskyldt ledige. Derfor vil de ikke få karantæne i deres a-kasse.

Betaling under hjemsendelse
I ovenstående tilfælde er du ikke nødvendigvis forpligtet til at betale løn til dine ansatte i den periode hjemsendelsen varer.

Anerkender den hjemsendtes a-kasse at der gælder overenskomst, en kutyme eller en individuel aftale for hjemsendelsen, kan a-kassen udbetale dagpenge til den ansatte.

Regler om G-dage
I forbindelse med udbetaling af dagpenge vil du som arbejdsgiver skulle betale G-dage fra hjemsendelsesdagen og frem. Dog højst to dage ad gangen og højst 16 dage per kalenderår. Varer hjemsendelsen mere end to dage, udbetaler a-kassen dagpenge fra den tredje dag.

Er en hjemsendelse hverken reguleret af overenskomst, kutyme eller individuel aftale, vil du være forpligtet til løbende at udbetale løn til den hjemsendte medarbejder.