Digitale kontaktforløb rummer kæmpe gevinster for samfundet

18.11.2020

Digitale kontaktforløb med ledige vil udløse store økonomiske, sundhedsmæssige og klimamæssige gevinster for samfundet. For de ledige giver det mere fleksibilitet og mulighed for individuelle tilpassede forløb. Beskæftigelseseffekten vil ikke påvirkes negativt. Tværtimod vil digitale kanaler øge kontakthyppighed og intensitet med de ledige, og det vil trække beskæftigelseseffekten i positiv retning.