Forslag om bagatelgrænse for revisorpåtegning

24.04.2020

Indfør beløbsmæssig bagatelgrænse for revisionspåtegninger i kompensationsordningen for faste omkostninger

Kære erhvervsminister Simon Kollerup

Den statslige ordning om midlertidig kompensation for virksomheders faste omkostninger indeholder et krav om revisorpåtegning. Det skyldes et hensyn til kontrol med en ordning, som potentielt rummer udbetalinger for ca. 53 milliarder kroner. Men ordningen lider af proportionsforvrængning i revisorkravet, når man sammenligninger det laveste udbetalingsbeløb på 25 pct. af 12.500 kroner i alt 3.125 kroner i støtte med det maksimale støttebeløb på 110 millioner kroner i støtte.

Det er helt forståeligt med et krav om revisorpåtegning for endog meget store udbetalinger, men der mangler en bagatelgrænse for kravet om revisionspåtegning. Kontroludgiften til revisor bliver ganske enkelt forholdsmæssig alt for høj i forhold til de små støtteudbetalinger med et stort samfundsøkonomisk tab til følge.

Bagatelgrænser for revisionspligt et naturligt element i skattelovgivningen. Det har man eksempelvis i forhold til korrekt betaling af skat i virksomhedernes årsregnskaber, hvor virksomheder med under 12 ansatte og 10 millioner kroner i omsætning er fritaget revisionspligt af hensyn til, at kontroludgiften til revisor ikke står mål med udbyttet ved kontrollen. Her er endda tale om væsentlige større beløb end i den nye og midlertidige støtteordning, og har dermed større økonomisk betydning for statskassen, at der er så høj grad af korrekt betaling som muligt. Men selv for skattebetalinger og årsregnskaber i millionklassen kræver man ikke en revisorpåtegning.

Fra tilkendegivelser på markedet over priser for revisionspåtegninger til ordningen om midlertidig kompensation for virksomhedens faste omkostninger kan vi konstatere, at prislejet for selv de mindst komplicerede sager – konstateringen af niveauet for faste udgifter i tre måneder i 2019 – ligger omkring 10.000-15.000 kroner.

Det konstateres også, at revisorerne gør stærkt opmærksom på, at statskassen betaler 80 pct. af udgiften. En meget gavmild statslig kompensation til revisorregningen og revisorbranchen, der ikke nødvendigvis sikrer den reelle markedspris for opgaven. Forskydes markedsprisen i opadgående retning som følge af den gavmilde statslige kompensation for revisionspåtegningen medfører dette i selv et yderligere samfundsøkonomisk tab. Vi mener, der er en reel fare for denne uhensigtsmæssige udvikling baseret på de allerede observerede markedstilkendegivelser.

Kontrol er en myndighedsopgave. Netop derfor afsætter den justerede aftale også yderligere 50 millioner kroner til Erhvervsstyrelsens kontrol for at imødegå eventuelt snyd og svig med kompensationsordningen.

Det var i forvejen aftalt, at der gennemføres løbende stikprøvekontrol og ved udgangen af perioden kontrolleres omsætningen på baggrund af momsindberetninger, herefter vil der ske en efterregulering svarende til det faktiske omsætningstab.

Det er den helt rigtige måde at udøve kontrol på især i forhold de mange ukomplicerede ansøgninger om små støttebeløb, og derfor synes kravet om revisorpåtegninger at være en unødig ekstra økonomisk byrde.

Kravet om revisorpåtegninger er indført af kontrolhensyn, men udgiften til revisorbranchen kan medføre ekstremt høje forholdsmæssige omkostninger for samfundet. Alene med en kontroludgift til revisorpåtegning på 5 pct. af den udbetalte støtte (forventet 53,3 mia. kr.), vil revisionsbranchen hente 2,7 milliarder kroner af de støttemidler, der ellers var tiltænkt de lukningstruede selvstændige erhvervsdrivende. Ender regningen for revisorpåtegningerne på støtteansøgningerne på samlet 10 eller 15 pct. vil revisorbranchen hive 5 til 7,5 milliarder kroner ud af samfundsøkonomien på det værst tænkelige tidspunkt.

Til sammenligning koster det kun statskassen mellem 100 og 200 millioner kroner at udvide adgangen til støtteordningen i bunden af skalaen ved sænkelsen af kravet om faste omkostninger fra mindst 25.000 kroner til 12.500 kroner i perioden. Prisen for kontrol i form af revisorpåtegninger synes derfor helt ude af proportioner i forhold til statskassens støtteudbetalinger.

 

Forslag:

Vi foreslår derfor, at der i lighed med årsregnskabsloven indføres en fritagelse for revisionspåtegningen i ordningen om midlertidig kompensation for virksomheders faste omkostninger for ansøgte støttebeløb under 300.000 kroner i hele perioden.

Det svarer til en kontroludgift på 3-5 pct. af det udbetalte støttebeløb i eksemplet med de 300.000 kroner til virksomhederne ved en revisorudgift til disse små og ukomplicerede sager på mellem 10.000 og 15.000 kroner.

Vi håber på en positiv og hurtig imødekommelse.


Venlig hilsen,                                                                                                                                                                            

Birgitte Feldborg,                                      Karsten Mølgaard Jensen,

Formand, Danske Soloselvstændige            Adm. direktør, Ase

Bilag: