Sommerpakke til selvstændige

27.05.2021

Har du som selvstændig, freelancer el. lign. modtaget kompensation fra statens hjælpepakker i de seneste 3 måneder, har du mulighed for at få dagpenge.

 

Normalt kræver det et års medlemskab, før man kan opnå ret til dagpenge. Nu kan du indmelde dig med 12 måneders direkte anciennitet, såfremt du er omfattet af tilbuddet.

I  perioden fra 1. juli til 31. juli 2021 kan du kontakte Ase og blive omfattet af denne særlige ordning, hvis du indbetaler kontingent, så du i alt har et års samlet medlemskab.

Benytter du ordningen, er det ikke et krav, at du søger dagpenge med det samme, men du forpligter dig til yderligere et års medlemskab.

Hvilke kompensationsordninger skal du have modtaget for at være omfattet af tilbuddet?

  • Kompensationsordningen for selvstændige
  • Kompensationsordningen for freelancere med B-indkomst
  • Kompensationsordningen for kombinatører med blandet indkomst
  • Den midlertidige kunststøtteordning

 

Hvad er kravet for at få dagpenge?

Du kan straks få ret til dagpenge såfremt du opfylder et indkomstkrav, som opfyldes, hvis du har et overskud (rubrik 111) på mindst 243.996 kr. på din årsopgørelse. Hvis du driver virksomhed i selskabsform, skal du i alt have udbetalt dig selv mindst 243.996 kr. i løn fra selskabet. Helt ekstraordinært gælder i forhold til dette tilbud, at både indkomstårene 2019 og 2020 kan anvendes. Indtægt som A- eller B-indkomst fra lønarbejde kan også medregnes i 2019 og 2020.

For at modtage dagpenge, skal du som udgangspunkt være ophørt med at drive virksomheden og fx afmelde moms. Der gælder en venteperiode på 3 uger fra ophøret med virksomheden, førend dagpengeretten indtræder.

 

Hvad skal du gøre?

Send en mail til ase@ase.dk med overskriften Corona. Fortæl, at du er interesseret i at opnå 1 års medlemskab. Vi vil herefter kontakte dig. Sidste frist for indsendelse af denne mail er 31. juli 2021 kl. 23.59.