Det tabte iværksætteropsving

01.01.0001

Danmark har tabt 30.000 iværksættere i forhold til sidste økonomiske opsving, lønmodtagerbeskæftigelsen sluger det hele, så andelen af selvstændige og iværksættere slet ikke når op på samme niveau som ved sidste højkonjunktur. Nu vender konjunkturerne, og opsvinget er spildt i forhold til at få flere nye iværksættere – og de kommer til at mangle i årene fremover. Årsagen er mangel på politisk handlekraft og faldende iværksætterprestige.

Danmark har ikke fået det forventede løft i form af flere iværksættere under det nuværende økonomiske opsving, som man oplevede ved sidste højkonjunktur i årene op til kulminationen i 2008. Lønmodtagerbeskæftigelsen er til gengæld rekordhøj. Knap tre millioner er beskæftigede som lønmodtagere1, mens vi kun har ca.217.000 selvstændige² erhvervsdrivende i Danmark.

Ase: Andelen af selvstændige er faldet med cirka 1 pct-point på 10 år

Andelen af selvstændige udgør 7,6 procent af de beskæftigede ved indgangen til 2022. Siden finanskrisen er andelen, der arbejder som selvstændige erhvervsdrivende faldet. Hvis andelen havde udviklet sig stabilt og holdt sig på niveau med andelen ved indgangen til 2009, ville det svare til, at der skulle være omkring 30.000 flere selvstændige erhvervsdrivende i Danmark. Det nuværende økonomiske opsving med rekordhøj beskæftigelse er ikke blevet udnyttet til at få flere fremtidige virksomheder, og dem kommer vi til at mangle, når opsvinget lige om lidt er væk igen.

 

Danmark indtager bundplacering i EU

Danmark er det EU-land med næst færrest selvstændigeblandt de beskæftigede – kun i Tyskland er andelen en lille smule lavere. 7,6 pct. af de beskæftigede i Danmark driver en selvstændig virksomhed mod et gennemsnit på 13,1 procent i de 27 EU-lande.

Der er udsigt til cirka 155.000 flere selvstændige og iværksættere svarende til i alt ca. 370.000 selvstændige erhvervsdrivende i Danmark, hvis det lykkes at løfte andelen af danske selvstændige op på et niveau svarende til EU-gennemsnittet. Der er en kæmpe mulighed for at skabe flere danske arbejdspladser på sigt. Da levetiden for virksomheder også bliver kortere, er det påkrævet, at et lands erhvervsstruktur er i stand til at skabe mange nye virksomheder, hvis man skal opretholde en høj beskæftigelse. Der er det bemærkelsesværdigt, hvor få selvstændige erhvervsdrivende Danmark har.

 

Mindre end hver anden dansk virksomhed overlever de første 5 år

Hvert år oprettes ca. 30.000 virksomheder Danmark³, men det er kun ca. 40 pct. som overlever og stadig er aktive efter de første fem år. Allerede efter ét år er den første fjerdedel af en årgang af nye virksomheder i Danmark lukket igen, og efter tre år er kun halvdelen af virksomhederne i live.

Helt anderledes klarer virksomhederne sig gennem de
første leveår i Sverige. Kun 3 pct. bukker under det første år, og under en fjerdedel overlever i mindre end tre år, mens hele 62 pct. af virksomhederne fortsat eksisterer efter 5 år.

Det er en bemærkelsesværdig forskel, som viser, at der i Danmark er et stort potentiale for at øge overlevelsestiden for nye virksomheder. Inden for EU har virksomheder oprettet i Sverige, Holland og Belgien de bedste chancer for at overleve op til det femte år efter oprettelsen.

Uafhængighed og frihed motiverer iværksættere

Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks iværksættere, når de beslutter sig for at starte egen virksomhed. For de fleste er dette langt væsentligere i arbejdslivet end drømmen om den store økonomiske gevinst. Kun hver 15. iværksætter angiver drømmen om den store økonomiske gevinst som den mest afgørende bevæggrund for deres beslutning om at blive iværksætter. Seks ud af ti har valgt iværksætterlivet fordi, de ønsker et arbejdsliv, hvor de er uafhængige og har frihed til selv at tilrettelægge indhold og rammer for deres arbejde.

Det er mindre prestigefyldt at være iværksætter

Iværksætteri er en stærk drivkraft, når det gælder om at skabe økonomisk fremgang og nye arbejdspladser - og i Danmark stortrives myten om, at vi er et stærkt iværksættersamfund. Men faktum er, at iværksætteriet – på trods af, at det har været en mærkesag for skiftende regeringer – har stået stille igennem årtier og kun oplevet et udsving omkring finanskrisen. Antallet af nye iværksættervirksomheder er på samme niveau i
dag som i 2001 og svarer til det gennemsnitlige niveau siden årtusindskiftet på cirka 19.000 iværksættere pr. år. 4 De senere år er det blevet mindre prestigefyldt at være iværksætter i Danmark på trods af, at iværksætteriet har fyldt mere, end vi hidtil har set i ikke mindst i medierne. Der er behov for at sætte fokus på vilkårene for selvstændige erhvervsdrivende, så flere får lyst til at prøve kræfter med livet som selvstændig. Uanset om det er etablerede virksomheder eller iværksættere, skaber selvstændige erhvervsdrivende helt nye job i samfundet og bidrager til vækst og øget beskæftigelse.