Politik og presse

Ase arbejder for gode vilkår for selvstændige erhvervsdrivende, en velfungerende arbejdsløshedsforsikring og for et arbejdsliv, hvor den enkelte kan indfri sit potentiale.

Vi udarbejder løbende analyser af selvstændiges vilkår, tendenser på arbejdsmarkedet og arbejdsløshedsforsikringen.