Er der nogen, der vil købe min virksomhed?

Hvert år lukker tusindvis af små virksomheder, når ejeren går på pension. Desværre. Mange af lukningerne kunne nemlig være undgået til gavn for både ejer og samfund.

Ejerskifte

Af Thomas Telving - Illustration:daniellebrandt.dk

Talrige rapporter afslører, at selvstændige ofte planlægger virksomhedens ejerskifte for sent og for ringe. Derfor ender mange med at lukke i stedet for at leve videre.
Når det sker, går meget tabt for både ejeren, de ansatte og samfundet, siger Niels Westergaard-Nielsen, som er leder af Center for Ejerledede Virksomheder på Handelshøjskolen i København, CBS.

Flere virksomheder kunne overleve
”Hvis en virksomhed bare lukker, kan der være nogle, der bliver arbejdsløse. Der vil også være kunder, der mister en leverandør og en ejer, der ikke tjener penge på et eventuelt salg. Så interessen i at sikre gode ejerskifter er bred. Og en del af de virksomheder, der lukker, ville godt kunne overleve, hvis de planlagde tingene bedre,” siger Westergaard-Nielsen.

Han skynder sig at tilføje, at ikke alle virksomheder bør ejerskiftes. Nogle er så nært forbundne med ejeren, at det dårligt giver mening. Men rigtig mange ville altså kunne leve videre. Problemet har flere årsager.

Fornyelse er afgørende
En virksomheds fremtid ligger i, at den har fornyet sig undervejs, forklarer Westergaard-Nielsen. Det giver sig selv, at den skal kunne levere det, som markedet efterspørger, så teknologi og driftsmidler skal fungere. Men også på personalefronten skal der fornyes, og det overser mange.

”I en del håndværksvirksomheder er ejer og ansatte startet på omtrent samme tid, og så lukker virksomheden, når alle går på pension,” forklarer Westergaard-Nielsen. Dermed peger han på et problem, som også anviser en mulig løsning.

”En blandt flere muligheder er at gå sammen med andre og lave en glidende pension. Så kan ejeren trappe ned, overdrage kunder og sikre, at den kvalitet, han har været garant for, opretholdes. Hvis man kun er én person, kræver det selvfølgelig, at der er indtjening nok til at ansætte en mulig arvtager,” siger Westergaard-Nielsen.

Glidende ejerskifte
En problematik, der knytter sig til det, er, at det kan være svært for en køber at låne penge til at overtage. Men også dette kan i visse tilfælde løses ved at lave et glidende ejerskifte, hvor køber overtager forretningen lidt efter lidt og dermed ikke skal ud at låne store summer uden at kunne stille sikkerhed.

Læs mere
På denne og de kommende sider kan du få inspiration til at komme i gang med at se på ejerskifte – uanset hvor gammel du er. Du kan læse om en selvstændig, der er ved at gøre sin virksomhed klar til salg, en der har solgt og, ikke mindst, en der har købt sine forældres virksomhed.

Kilder: Artiklen er baseret på rapporter fra Center For Ejerledede Virksomheder samt interview med centerchef Niels Westergaard-Nielsen

-----------------------------------

Læs hele magasinet

Ase Nyt Forside Asedk