19-12-2013

Ny sygedagpengereform på plads

Med den nye sygedagpengereform ophæves varighedsbegrænsningen for sygedagpengemodtagere, og der kommer en ny og tidligere indsats over for sygemeldte.

sygdom.jpg

Af: Andrea Luth

Den nye dagpengereform er langt om længe kommet på plads, efter regeringen har indgået aftale med Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Konservative.

Hjælp til alvorligt syge
Hovedlinjerne er, at man ophæver varighedsbegrænsningen.

I dag er det sådan, at sygedagpengemodtagere efter et år skal vurderes på ny og opfylde syv forlængelsesregler for at beholde sygedagpenge.

Med den nye reform vil denne vurdering finde sted efter fem måneder, og der vil blive indført en ny ottende forlængelsesregel, der betyder, at personer med livstruende, alvorlige sygdomme kan fortsætte på sygedagpenge uden tidsbegrænsning.

Samtidig vil de, der ikke kan forlænges på sygedagpenge overgå til et jobafklaringsforløb og få en ny ydelse, der svarer til kontanthjælp og er uden modregning for ægtefælleindkomst eller formue.

Ingen "sorte huller"
"Med et meget bredt flertal er det i dag lykkedes at sikre, at ingen borgere, der risikerer at falde i det såkaldte "sorte hul" efter 1. juli 2014, hvor de står helt uden indkomst. Fremover stopper hjælpen fra det offentlige ikke længere ved en bestemt skæringsdato, men først når den sygemeldte er på fode igen," siger beskæftigelsesminister Mette Frederiksen.

Kontakt din kommune
Sygedagpenge administreres og udbetales af din kommune. Derfor råder Ase dig til at kontakte din kommune, hvis du skulle få brug for at vide mere om eller søge sygedagpenge.

Hovedelementerne i den fremtidige indsats for sygemeldte:

  • De, der efter fem måneder kan få forlænget deres sygedagpenge efter de gældende, kan forlænges efter de eksisterende sygedagpengeregler. De, der ikke kan forlænges, overgår til jobafklaringsforløb og dertilhørende ydelse.
  • Den nye forlængelsesmulighed sikrer, at personer med en livstruende, alvorlig sygdom kan fortsætte på sygedagpenge uden tidsbegrænsning på baggrund af en konkret, lægelig vurdering.
  • Den sygemeldte får mulighed for at afvise behandling, uden derved at miste sit forsørgelsesgrundlag.
  • Indsats og opfølgning sker tidligt i sygdomsforløbet med udgangspunkt i en ny visitationsmodel, der samtidig sikrer, at indsatsen tager udgangspunkt i den enkeltes behov for støtte til at vende tilbage til arbejdsmarkedet.
  • Der indføres en helt ny opfølgningsmodel med indbygget mulighed for at bruge en "fast-track-løsning". Den betyder, at virksomheder eller borgere kan få kommunen til at iværksætte en ekstraordinær tidlig indsats, hvis der er risiko for et længerevarende sygdomsforløb.
  • Ressourcerne bliver brugt på sygemeldte, der risikerer lange sygedomsforløb. Til gengæld får sygemeldte med ukomplicerede forløb og udsigt til snarlig tilbagevenden ikke længere en indsats.
  • De digitale muligheder skal udnyttes bedre for dermed at skabe et mere effektivt sygedagpengesystem uden for meget administration.