06-11-2017

Løn i juledagene

December har mange fridage. Men visse virksomheder har så travlt, at de må bede folk arbejde alligevel. Her får du et overblik over reglerne for fridage og aflønning i julen.

Julestrøg

Der er forskel på, hvilke fridage folk har ret til, og hvilke der blot er gået hen og blevet almindelige. Bliv klogere på, hvornår dit personale skal have fri i julen, og om de skal have løn imens.

Forskel på fridage
1. juledag, 2. juledag samt nytårsdag er såkaldte søgnehelligdage (det er helligdage der falder på alle andre dage end søndage). Som udgangspunkt skal medarbejderne have fri på disse.

Mange virksomheder holder desuden lukket juleaftensdag og nytårsaftensdag. Disse er ikke helligdage. Medmindre det er aftalt, at medarbejderne skal have fri med løn, skal de derfor sædvanligvis bruge feriedage, hvis de ikke arbejder disse to dage.

Bemærk dog, at både juleaftensdag og nytårsaftensdag i 2017 falder på søndage. Derfor skal medarbejderne ikke bruge feriedage, selvom de holder fri på dagene.

Forskel på ansættelsestyper og løn
Månedslønnede medarbejdere skal have deres sædvanlige månedsløn, selvom de ikke arbejder på søgnehelligdagene.

Timelønnede skal kun have løn for udførte arbejdstimer. De får derfor ingen betaling, hvis de ikke arbejder på søgnehelligdage, altså 1. og 2. juledag samt 1. januar.

Er medarbejderne overenskomstdækkede, kan de have ret til søgnehelligdagsbetaling eller særlige tillæg, hvis de arbejder på søgnehelligdage.

Har medarbejderne ingen overenskomst, skal der kun udbetales tillæg, hvis det er klart aftalt i kontrakten eller står i personalehåndbogen.

Løntillæg ved ekstra arbejde
Hvis medarbejdere skal arbejde flere timer i december, fx på grund af udvidede åbningstider, kan de have krav på tillæg til lønnen.
Er ansættelsen dækket af overenskomst, vil det typisk være aftalt, at medarbejderne får tillæg ved arbejde på forskudte tidspunkter og ved overarbejde.

Uden for overenskomstområdet har medarbejdere kun krav på tillæg, hvis det er aftalt. Fx kan det fremgå af kontrakten.

Kontakt Ase Selvstændig
Medlemmer af Ase Selvstændig kan ringe på 7013 7013 og få gratis rådgivning om løn i forbindelse med jul og andre højtider.