06-11-2017

Nye regler for supplerende dagpenge

OBS! Folketinget har pludselig udskudt datoen for ikrafttrædelse af nedenstående nye regler til 1. oktober 2018. Denne udskydelse ventes endeligt vedtaget inden jul. "Januar" og "januar 2018" skal således erstattes af "oktober" og "oktober 2018" i nedenstående.

Supplerende Dagpenge _600x 225

Til januar træder flere nye regler i kraft for dig, som er på supplerende dagpenge. De nye regler byder især på forbedringer, men der er også enkelte forringelser.

Reglerne for supplerende dagpenge er i gang med at blive ændret. Første ændring trådte i kraft 1. juli 2017, mens de sidste ændringer sker efter nytår. Læs hovedtrækkene i ændringerne her.

Forlængelse af ret til supplerende dagpenge
Gamle regler
Frem til 1. juli 2017 kunne du genoptjene retten til supplerende dagpenge ved at arbejde mere end 130 timer om måneden i 6 måneder. De 6 måneder med mere end 130 timers arbejde per måned skulle ligge inden for en periode på 12 måneder.

> Ud over dette var der ikke mulighed for at forlænge retten til supplerende dagpenge.

Nye regler
Siden 1. juli har du kunnet genoptjene retten til supplerende dagpenge ved at arbejde mere end 146 timer om måneden i 6 måneder. Præcis som med de gamle regler skal timerne ligge inden for en periode på 12 måneder.

> De nye regler giver desuden mulighed for at forlænge retten til supplerende dagpenge med op til 12 uger.

Du får ret til forlængelse af de supplerende dagpenge, hvis du i en måned arbejder mere end 146 løntimer. I så fald kan du forlænge med 4 uger. Dette kan du gøre 3 gange i alt og dermed nå op på samlet 12 ugers forlængelse. Se nedenfor om forlængelse ud fra ugeløn eller 14-dages løn.

Så snart du har optjent en ny ret til supplerende dagpenge, bortfalder din mulighed for at forlænge. Du begynder nemlig da straks at forbruge af din nyoptjente ret (30 uger).

Ase vil informere dig i god tid, hvis din ret er ved at udløbe, samt hvis du har mulighed for at forlænge den. Din mulighed for at forlænge vil også fremgå, når du udfylder dagpengekort.

Genoptjening af ret til supplerende dagpenge
Gamle regler
Frem til 1. januar 2018 skal de 30 ugers supplerende dagpenge, du har ret til, være brugt helt op, før du kan optjene ret til en ny periode med supplerende dagpenge.

Nye regler
Fra 1. januar kan du genoptjene ret til supplerende dagpenge løbende. Du skal altså ikke først opbruge retten, før du kan begynde at genoptjene en ny.

Du genoptjener løbende retten til 30 ugers supplerende dagpenge ved at have 146 timers arbejde om måneden i 6 måneder. De 6 måneder med 146 timers arbejde skal ligge inden for en periode på 12 måneder.

Alternativt kan du genoptjene retten til supplerende dagpenge ved at have udøvet selvstændig virksomhed i væsentlig omfang i mindst 26 uger inden for 12 måneder.

Bemærk, at hvis du er 14-dagslønnet, er kravet mere end 68 løntimer i 13 indberetninger inden for 1 år. Er du ugelønnet, er kravet mere end 34 løntimer i 26 uger inden for 1 år.

Detalje om hjemsendelse og arbejdsfordeling
I dag har ansatte, der bliver sendt hjem på dagpenge grund af fx dårligt vejr, materialemangel eller arbejdsfordeling, kun ret til 30 ugers supplerende dagpenge. Per 1. januar 2018 ophæves denne begrænsning.

Påvirkning af ret til dagpenge
Gamle regler
Frem til 1. januar 2018 er det sådan, at hvis du opbruger retten til supplerende dagpenge og ikke genoptjener den, mister du helt retten til dagpenge i én uge, hvis du fx blot arbejder i 1 time.

Det, at du arbejder mindre end fuld tid – fx blot 1 time – betyder altså, at du mister din dagpengeret i 1 uge.

Nye regler
Fra 1. januar 2018 er det sådan, at hvis du opbruger retten til supplerende dagpenge og ikke genoptjener den, mister du helt retten til dagpenge i den pågældende måned, hvis du fx arbejder i 1 time.

Det, at du arbejder mindre end fuld tid – fx blot 1 time eller du får fuldtidsarbejde midt i måneden – betyder altså, at du helt mister din dagpengeret i den pågældende måned.

Kontakt Ase hvis du er i tvivl
Bemærk, at ovenstående blot er reglernes hovedtræk. Du altid er velkommen til at ringe til Ase på 7013 7013 for uddybning, eller hvis du er i tvivl om noget.