06-11-2017

Tvungen ferie i julen? Sådan er du stillet

Holder din arbejdsplads julelukket ud over helligdagene i perioden 24. december til 1. januar, skal du varsles om det senest en måned forinden. Og har du ikke hverken krav på løn under ferie eller ret til feriegodtgørelse eller feriedagpenge, kan du søge om almindelige dagpenge.

Ferielukket _800x 300px

Hvis du har optjent mere end 15 dages ferie med løn, er det din arbejdsgivers ansvar at have ’reserveret’ det antal feriedage du skal bruge for at holde en eventuelt tvungen juleferie (kollektivt ferielukket). Ellers skal han give dig løn. Men har du optjent færre dage, og er der tvunget ferielukket i julen for alle ansatte på din arbejdsplads, eller i din afdeling, stiller sagen sig anderledes. Så kan du søge om dagpenge for de hverdage, hvor du ellers normalt ville skulle gå på arbejde. Altså vel at mærke hvis du ikke får løn under ferien eller har ret til feriegodtgørelse eller feriedagpenge. Og selvfølgelig under forudsætning af, at du har optjent dagpengeret.

Har du optjent 15 eller færre feriedage med løn, kan du søge dagpenge
Har du optjent 15 eller færre feriedage med løn, og har du brugt dem (din feriegodtgørelse eller eventuelle feriedagpenge), kan du søge om dagpenge for de hverdage direkte i forbindelse med jul og nytår, hvor du er underlagt tvungen ferie. Holder din tvungne juleferie sig inden for hverdagene mellem den 24. december og 1. januar, behøver du ikke tilmelde dig jobcentret for at søge om dagpengene.

Tilfælde hvor du skal være tilmeldt jobcentret
Breder din tvungne juleferie sig ud over perioden 24. december til 1. januar – fx hvis din arbejdsgiver har bestemt at lukke butikken nogle dage før jul eller måske den 2.-3. januar, skal du huske jobcentret. Allerede på den første dag, du ønsker at søge dagpenge for, skal du være tilmeldt, og du skal være tilmeldt hele perioden. Det gør du enten på jobnet.dk eller nede i dit lokale jobcenter.

CV og dokumentation
På jobnet.dk skal du samtidig oprette eller opdatere dit CV. Derefter søger du om dagpengene på mitase.dk, hvor du skal bruge det CV-nummer du har fra jobnet.dk. Samtidig skal vi bruge dokumentation for, at din arbejdsgiver har varslet din tvungne ferie korrekt, og i hvilken periode din arbejdsplads holder kollektivt ferielukket i julen.

Hvis du er blevet ansat under en måned før julelukningen…
Er du blevet ansat lige op til jul, så din arbejdsgiver af logiske grunde ikke har kunnet overholde varslet af en kollektiv juleferielukning? Så er kravet, at han/hun skal have fortalt dig om den tvungne ferie senest ved ansættelsessamtalen. Overholder arbejdsgiver ikke dette, må han/hun betale det tvungne juleferiegilde.