09-08-2017

Sådan arbejder dine kontingentkroner

Din a-kasse er en forsikring, og er du med i fagforeningen Ase Lønmodtager, er du også godt dækket ind med støtte og udvikling i og omkring dit arbejdsliv. Men ved du egentlig præcis, hvordan dit kontingent arbejder for dig?

Når du er medlem af en a-kasse – og måske også en fagforening – kan du trække dit kontingent fra i skat. Det er en ren økonomisk fordel at have i baghovedet, når du tænker på, at et samlet månedligt kontingent i Ase for både a-kasse (489 kr.) og fagforening (67 kr.) udgør 556 kroner.

Hvadfaarduforditkontingent2018 I
Du får rådgivning og kan udvikle dig jobmæssigt for blot 67 kr. om måneden
Fagforeningen Ase Lønmodtager er ikke kun sat i verden for at hjælpe dig i situationer, hvor der er reelle eller potentielle problemer med din arbejdsgiver og din ansættelse. For 67 fradragsberettigede kroner pr. måned giver dit medlemskab af Ase Lønmodtager også fri adgang til alle Ases kurser og arrangementer. Et godt arbejdsliv handler både om løn, kontrakt, vilkår og rettigheder, men også om løbende at tjekke sit perspektiv. Det faglige såvel som det personlige. Er du ikke allerede medlem, var det måske værd at overveje Ase Lønmodtager, alene for adgangen til at hente ny inspiration.

67 kr. arbejder for dig
I Ase Lønmodtager omsætter vi dine 67 kr. pr. måned til udviklingsmuligheder for dig samt uafhængig juridisk rådgivning, der varetages af specialister inden for arbejds- og ansættelsesret. Dine 67 kr. går til deres løn og de omkostninger, som driften af foreningen medfører, så som husleje og it. Du får:

  • Rådgivning ved manglende løn, feriepenge og konkurs
  • Rådgivning når du er ansat. Ase er din repræsentant, hvis du bliver uenig med din arbejdsgiver
  • Råd og vejledning om barsel, orlov, opsigelse m.m.
  • Tjek af din ansættelseskontrakt
  • Repræsentation ved eventuel retssag
  • Sparring på din LinkedIn profil
  • Individuel jobsparring og rådgivning med Ase Jobudvikling
  • Fri og ubegrænset adgang til kurser
  • Økonomisk rådgivning - hjælp til privatøkonomien

Dit sikkerhedsnet består af tre dele
En forsikring er lidt en underlig størrelse. Den er tryg og rar at have, men dybest set håber man, at man aldrig får brug for den. Den tryghed, du forsikrer dig til i a-kassen, koster 489 kr. om måneden, og pengene bliver lagt i tre bunker. Den absolut største sum – 344 kr. – går direkte til staten og er selve forsikringssummen, fastsat af staten. Når du er, eller hvis du bliver, ledig, er det staten, der afholder udgiften til dine dagpenge.

Det er til gengæld Ase som a-kasse, der står for at administrere alt omkring udbetaling af dagpengene (på statens vegne). Det omfatter også rådgivning og information om, hvordan dagpengesystemet fungerer i praksis, ligesom det er Ase, der hjælper dig med at opfylde alle de krav, staten stiller til ledige. Dertil kommer individuelle samtaler og tilskud til efteruddannelse. Vi tilbyder også en åben iværksætterhotline, hvis du går med tanker om at springe ud i livet som selvstændig. Så der er naturligvis en del både it, lokaler, drift – og mennesker – bag. Alt dette arbejder 138 kr. af dit kontingent for hver måned, i det sikkerhedsnet alle Ases medlemmer spænder ud under hinanden. Tilbage er 7 kr., der går til ATP.

Hvadfaarduforditkontingent2018 II

Efterløn – mest for dig født før 1956
Hvis du betaler til efterlønsordningen, kommer bidraget til dette oveni a-kasse- og eventuelt fagforeningskontingent. Men det er en helt anden historie, hvor din alder også spiller ind på mulighederne.