Hjælp de selvstændige i Danmark

De selvstændiges stemme er vores panel til og for selvstændige erhvervsdrivende.

Tilmelder du dig vores panel herunder, hjælper du os med at tage temperaturen på dansk erhvervsliv og bruge den viden til at blive hørt i den offentlige debat. Medlemmer af panelet får 4-6 gange årligt tilsendt spørgeskemaer med spørgsmål om livet som selvstændig i Danmark. 

Tilmelddigpaneletidag MA Banner


De svar, vi får retur, er værdifuld viden for os og interessant viden for politiske beslutningstagere. Derfor indgår resultaterne i de PR-analyser, vi jævnligt sender ud i medierne. 
 

Hvad bruges resultaterne af panelet til?

  • Ase gennemfører løbende undersøgelser blandt de selvstændige medlemmer med henblik på at sætte fokus på aktuelle politiske sager fx erhvervsfremmesystemet, regler og bureaukrati m.v.

  • Én gang årligt offentliggør vi vores konjunkturanalyse, som er med til at vise politikere og offentlighed, hvordan tilstanden er blandt landets erhvervsdrivende. Svarene er hentet hos De selvstændiges stemme.