Ny mulighed for skattefri tilbagebetaling af efterlønsbidrag

Folketinget har 20. december 2017 vedtaget en ny lov om skattefri tilbagebetaling af efterlønsbidrag. Er du født i 1953 eller senere, kan du således i perioden 1. januar til 30. juni 2018 få dit indbetalte efterlønsbidrag tilbagebetalt, forudsat at du ikke på ansøgningstidspunktet har nået folkepensionsalderen eller er gået på efterløn.

Skattefrihed
Alt hvad du har indbetalt til ordningen til og med 22. juni 2017 kan du få udbetalt skattefrit. Alt hvad du har indbetalt senere, fratrækkes 30 % i afgift.

Hvor meget kan du få tilbagebetalt?
Det kommer naturligvis først og fremmest an på, hvor længe du har indbetalt. Har du indbetalt til den gældende ordning siden den startede i 1999, kan du få cirka 105.000 kr. tilbagebetalt skattefrit. I januar orienterer vi dig om, hvor meget lige præcis du kan få tilbagebetalt.

Sammenhæng mellem indbetaling og nutidsværdi
Det årlige beløb man indbetaler (og har indbetalt) til efterløn, er udregnet på baggrund af den til enhver tid gældende dagpengesats. Derfor har du ikke indbetalt det samme hvert år (i 2017 var det årlige beløb fx 5943 kr.). Og princippet gælder også, hvis du vælger at få udbetalt dine samlede efterlønsbidrag skattefrit nu, én gang for alle: Beløbet prisreguleres, så udbetalingen matcher 2018-værdien.

Skal jeg betale efterlønsbidrag i 2018?
Ja. Ikke blot hvis du vil forblive i efterlønsordningen. Lige indtil du eventuelt beslutter dig og ansøger om tilbagebetaling, skal du fortsætte dine indbetalinger.

Hvordan og hvornår skal du søge – hvis du vil søge?
I starten af januar sender Ase dig et personligt informationsbrev med posten. Det indeholder både oplysning om dit opsparede beløb (omsat til nutidskroner) samt den ansøgningsblanket du skal bruge. Er du tilmeldt MitAse, får du både brev og ansøgningsskema elektronisk.

Hvornår får jeg pengene efter jeg har ansøgt?
Du skal regne med at der går fem uger efter den dag, vi modtager din ansøgning, til du har pengene på din konto.