Sådan søger du efterløn

Som selvstændig kan du gå på efterløn, når du ophører helt (endeligt) med din virksomhed. Der er dog også visse muligheder for at gå på efterløn, samtidig med at du fortsætter din virksomhed i nedtrappet form.

Her kan du se, hvad du skal gøre for at søge om efterløn:

1Ring til os

Ring til os på 7013 7013 senest to måneder inden, du vil på efterløn. Det er især vigtigt, at du får information om, hvilke dokumenter vi har brug for, så vi kan hjælpe dig videre.

2Modtag og udfyld ansøgningspapirer

Vi sender dig ansøgningspapirer, som du skal udfylde.

3Saml og vedlæg dokumentation

Du skal vedlægge kopier (ikke originaler!) af dokumentation for, at du er ophørt med virksomheden eller har nedtrappet den så meget, at du kan gå på efterløn. Dokumentationen kan fx være afmelding af offentlige registre, opsigelse af erhvervslejemål, opsigelse af forsikringer eller salgskontrakter.

4Send din ansøgning

Saml ansøgningspapirer og dokumentation og send det hele til os, så vi har det senest den dag, du vil på efterløn. Adressen er Ase, Frederikskaj 4, 2450 København SV.

5Send en eventuel rådighedserklæring

Vil du på efterløn, sender vi sammen med ansøgningspapirerne en rådighedserklæring, som du skal udfylde og returnere til os. Det kan du tidligst gøre den dag, du ønsker at gå på efterløn.

Vi bliver nødt til at afvente din rådighedserklæring, før vi kan behandle din ansøgning om efterløn, så du får først en afgørelse fra os efter den dato, hvor du skulle være overgået til efterløn.

Erklæringen skal du sende til Ase: Adressen er Ase, Frederikskaj 4, 2450 København SV.

6Modtag brev om din efterløn

Når vi har behandlet din ansøgning, modtager du et brev fra os med detaljer om din efterløn, herunder om du har ret til efterløn, og i så fald hvor meget du får i efterløn.

7Ring til os, hvis du har brug for hjælp

Du er altid velkommen til at ringe til os på 7013 7013, hvis du har spørgsmål.