Inkassorådgivning

Hvis en af dine kunder ikke betaler sin regning hos dig, skyldes det ofte en misforståelse eller en forglemmelse.

Rettidig betaling er afgørende for at drive en sund forretning, og derfor har vi en telefonisk rådnivning, der kan vejlede dig om inkassoprocessen og hjælpe dig med selv at kræve pengene ind.

Den eneste betingelse for at bruge vores telefoniske rådgvning er, at du er medlem af foreningen Ase Selvstændig.

Som medlem af Ase Selvstændig får du adgang til Værktøjskassen, som bl.a. indeholder nyttige skabeloner til udarbejdelse af fakturaer og rykkerskrivelser.

Læs mere på aseselvstaendig.dk.

Værd at vide

Spørgsmål og svar

Hvornår kan jeg kræve renter?

Du kan kræve renter fra forfaldsdagen, hvis den er aftalt på forhånd.

Er din kunde forbruger, skal I have aftalt forfaldsdagen forud for fakturaen, dvs. at forfaldsdatoen typisk skal fremgå af jeres samarbejdsaftale (fx kontrakt, tilbud, eller ordreafgivelse).

Er din kunde erhvervsdrivende, anses forfaldsdagen for aftalt på forhånd, hvis forfaldsdato fremgår af fakturaen, og din kunde ikke har indvendinger mod den.

Hvis forfaldsdatoen ikke er aftalt på forhånd, kan du kræve renter fra 30 dage efter, at du har sendt fakturaen til kunden.

Hvornår kan jeg sende et krav til inkasso?

Du kan sende et krav til inkasso, når følgende fire betingelser er opfyldt:

  • du har sendt mindst én rykker, der opfylder lovgivningens krav om 10 dages betalingsfrist
  • fristen for betaling er overskredet
  • den sidste rykker indeholder et inkassovarsel
  • debitor (skyldneren) ikke er uenig i, at han skylder dig penge eller i gældens størrelse

Hvad er forskellen på at bruge en advokat og et inkassobureau?

Den afgørende forskel på, om du bruger en advokat eller et inkassobureau er, at et inkassobureau ikke kan føre en sag ved civilretten. Hvis debitor er uenig i enten at skylde dig penge eller i beløbets størrelse, skal sagen afgøres i civilretten. Så er det nødvendigt at bruge en advokat eller et inkassobureau, der samarbejder med en advokat. Både advokater og inkassobureauer kan føre sager i fogedretten.

 

Hvad sker der i fogedretten?

Formålet med et fogedmøde er at få overblik over debitors økonomiske forhold. Derfor bliver der bl.a. spurgt ind til debitors arbejde, familie og ejendele. Målet er at lave en betalingsaftale med debitor. Lykkes det ikke, kan der i stedet foretages udlæg i visse af debitors ejendele - det betyder, at du får sikkerhed for dine penge i nogle af debitors ting.

Hvad hvis der ikke kan indgås en betalingsaftale, og der ikke er noget at få udlæg i?

Hvis debitor ikke ejer nogen aktiver, der kan foretages udlæg i, kan han afgive en såkaldt insolvenserklæring. Det betyder i praksis, at debitor som udgangspunkt er fredet for at møde i fogedretten de næste seks måneder. For dig betyder det, at du ikke kan få sikkerhed, da debitor ikke ejer værdier, og at du først kan sende sagen i fogedretten igen om seks måneder.

Hvad betyder det at komme i Debitor Registret og RKI?

Debitor Registret og RKI er registre over dårlige betalere. Når en debitor registreres i Debitor Registret eller RKI,vil vedkommende få meget svært ved at få kredit eller låne penge andre steder, og en registrering i Debitor Registret eller RKI kan derfor kaldes en advarsel til andre kreditorer om, at debitor er dårlig betaler.

Læs mere på aseselvstaendig.dk

Hvornår kan jeg ringe til jeres telefoniske rådgivning?

Vi sidder klar ved telefonerne alle hverdage mellem kl. 8.00 og 20.00

Link til:

aseselvstaendig.dk