Sådan laver du en rykker

Hvis den person, som skylder dig penge (debitor) ikke betaler til tiden, kan det skyldes en fejl. Derfor er det en god idé at sende op til tre rykkere, så debitor får mulighed for at betale, inden sagen går videre til inkasso. Det er ikke nødvendigt med tre rykkere, men er ofte anbefalelsesværdigt.

Læs her, hvad du skal gøre for at sende en rykker: 

1TJEK, AT BETINGELSERNE ER OPFYLDT

Inden du kan sende en rykker til debitor, skal du have sendt en faktura,og dit krav skal være forfaldent, dvs. at fristen for betaling er udløbet. Debitor må heller ikke have indsigelser mod kravet - hvis debitor nægter, at han skylder dig penge, er uenig i beløbets størrelse eller har indvendinger mod det produkt/den ydelse, du har leveret, må du altså ikke sende en rykker med et rykkergebyr. 

2FORMULÉR EN RYKKER OG INDKRÆV GEBYR

Log på Værktøjskassen og find vores skabelon til en rykker, så er du sikker på, at din rykker er formuleret helt korrekt. For hver rykker du sender, må du som hovedregel kræve 100 kr. i rykkergebyr. Du kan maksimalt kræve gebyr for tre rykkere.

Det er en betingelse for at opkræve gebyr, at der går minimum 10 dage mellem hver rykker. 

3SEND ET INKASSOVARSEL

I den sidste rykker, du sender, skal der udtrykkeligt stå, at sagen sendes til inkasso, hvis debitor fortsat ikke betaler. Der skal også stå, at det vil påføre gælden yderligere inkassoomkostninger, hvis debitor ikke betaler inden 10 dage. Hvis du ikke får dine penge, skal debitor altså betale en række ekstraomkostninger, og du skal have fat i en advokat eller et inkassobureau, som kan lave en inkassoskrivelse.

Log på Værktøjskassen for at finde vores skabelon med inkassovarsel.

4Kontakt os

Har du problemer undervejs, kan du ringe til os på 7013 7013. Så hjælper vi dig videre.

Værd at vide

Spørgsmål og svar

Hvad gør jeg, hvis debitor ikke betaler efter fremsendelse af flere rykkere?

Når fristen for betaling i den sidste rykker er udløbet, kan du tage kravet til inkasso, hvis inkassovarslet er afgivet på den rigtige måde. Herefter kan en advokat eller et inkassobureau med det samme sende en inkassoskrivelse med opkrævning af det beløb, der oprindeligt blev lånt inkl. renter, gebyrer og inkassoomkostninger. Ofte er et brev fra en advokat eller et inkassobureau nok til, at debitor betaler.

Hvad sker der, hvis debitor stadig ikke betaler efter at have fået en inkassoskrivelse?

Hvis debitor stadig ikke betaler, har inkassobureauet eller advokaten flere forskellige muligheder, som bl.a. afhænger af, hvor mange penge du har til gode. Det er også afgørende, om debitor er enig med dig i, at han skylder dig penge, og enig i beløbets størrelse.

Hvordan får du yderligere hjælp til rykkerprocessen?

Du kan ringe til vores hotline på 7013 7013. Her kan du få vejledning om rykkerprocessen. Den eneste betingelse er, at du er medlem af foreningen Ase Selvstændig.

Du får også adgang til Værktøjskassen, som bl.a. indeholder skabeloner til rykkere. Læs mere på aseselvstaendig.dk.