Sådan får du hjælp til en personalehåndbog

Det er en god ide at have udarbejdet en personalehåndbog med de vigtigste informationer og personalepolitikker i din virksomhed. På den måde kan du undgå misforståelser, og du skal ikke bruge tid på at formidle viden til dine medarbejdere, som de selv kan opsøge.

Her kan du se, hvordan vi kan hjælpe dig videre i arbejdet med at udforme en personalehåndbog:

1Overvej behovet for inspiration

Hvis du er medlem af Ase, kan du få en skabelon, som indeholder de vigtigste emner, du bør tage stilling til, når du skal udarbejde en personalehåndbog. Det kan være alt fra IT-politik til sygefraværspolitik eller rygepolitik. Skabelonen indeholder både spørgsmål og teksteksempler. Ring til os på 7013 7013 og hør nærmere.

2Udvælg relevante emner

Gennemlæs skabelonen og udvælg de emner, som er aktuelle for din virksomhed, og som du ønsker at arbejde videre med. Inddrag gerne dine medarbejdere i arbejdet. Er der tillidsrepræsentanter eller arbejdsmiljøudvalg på din arbejdsplads, er det vigtigt også at inddrage dem. 

3Udarbejd tekster

Nu skal du i gang med at udforme personalehåndbogen og nedskrive de forhold, regler og politikker, som skal gælde i din virksomhed. Det er vigtigt, at personalehåndbogen overholder gældende lovgivning og eventuelle overenskomster i virksomheden. Har du brug for sparring undervejs, er du velkommen til at kontakte os på 7013 7013.

4Personalehåndbog er et ansættelsesvilkår

Når personalehåndbogen er færdig, bliver den en del af ansættelsesvilkårene for alle medarbejdere. Hvis personalehåndbogen indeholder væsentlige ændringer i forhold til de nuværende ansættelsesvilkår, skal de varsles. Ring til os på 7013 7013 for råd og vejledning.

Værd at vide

Spørgsmål og svar

Hvorfor er det en god idé at udarbejde en personalehåndbog?

I en personalehåndbog får du skrevet de vigtigste informationer og personalepolitikker, der er gældende i din virksomhed.

Virksomhedens politikker er dermed klare for enhver, og du undgår misforståelser om fx arbejdstider, pauser, ferie, firmabetalte fridag og overarbejde.

For nye medarbejdere vil en personalehåndbog desuden være en genvej til at lære virksomheden at kende.