Lønsikring for selvstændige

Nu kan du blive sikret op til 80 % af din indtægt* gennem Lønsikring for selvstændige, som vi tilbyder i samarbejde med Købstædernes Forsikring.

Med Ases Lønsikring for selvstændige får du:

 • Økonomisk tryghed 
  Få op til 80% af din indtægt*, hvis du må lukke din virksomhed. Ase udbetaler både dagpenge og lønsikring.

 • Billig forsikring 
  Forsikringspræmie fra 19 kr. pr. måned, som du får skattefradrag for og Købstædernes Forsikring sørger for indberetning til SKAT. 

 • Hjælp til afklaring af dit videre arbejdsliv
  Du deltager i et individuelt outplacementforløb, som tager udgangspunkt i dig og din situation.

Youtube Ase Loensikring Selvstaendige1

Hvor meget skal jeg indbetale og hvad får jeg ud?

Du vurderer selv, hvor meget dækning du har brug for, forsikringspræmie fra 19 kr. pr. måned. Herunder kan du se et regneeksempel ved indtægt* på 30.000 kr. og udbetaling i 3 eller 6 mdr. Bemærk, at du kan trække præmien fra i SKAT.

Loensikring Udregningseksempel Mar2018

 

Vil du høre mere?

Få svar på dine spørgsmål og lad os hjælpe dig på vej!

  * Beregning af indtægt og betingelser

  Selvstændig erhvervsdrivende i enkelmandsvirksomhed

  Din årsindtægt opgøres på baggrund af din virksomheds skattemæssige overskud eller underskud før renter og andre finansielle poster. Beløbet skal svare til det, der står i rubrik 111 på din selvangivelse og i din seneste årsopgørelse. Der tages udgangspunkt i de 12 måneder, hvor du har haft den bedste/højeste indkomst, indenfor de seneste 24 måneder forud for din ledighedsperiode.

  Bemærk: indtægter fra lønarbejde kan også indgå i beregningsgrundlaget. Hvis du har haft mindre end 228.348 kr. (2018) i samlet overskud inden for de sidste 3 år, forud for din ledighedsperiode, beregnes satsen på baggrund af gennemsnittet af de to bedste regnskabsår indenfor de seneste 5 år.

  Selvstændige, der har bestemmende indflydelse i det selskab, hvor de arbejder

  Beregningen af din årsindtægt sker på grundlag af dit selskabs skattemæssige overskud/underskud før renter og andre finansielle poster tillagt løn, udbetalt af selskabet. Der tages udgangspunkt i de 12 måneder, hvor du har haft den bedste/højeste indkomst, indenfor de seneste 24 måneder forud for din ledighedsperiode.

  Bemærk: indtægter fra lønarbejde for andre arbejdsgivere kan også indgå i beregningsgrundlaget.

  Hvis du har haft mindre end 228.348 kr. (2018) i samlet overskud + løn fra selskabet inden for de sidste 3 år, forud for din ledighedsperiode, beregnes satsen på baggrund af gennemsnittet af de to bedste regnskabsår indenfor de seneste 5 år.

  Oven i prisen kommer 1,1% i skadesforsikringafgift til staten samt 6 kr. i PBS-gebyr (standard).

  Du kan tegne forsikringen, hvis du er selvstændig, medlem af Ases a-kasse og 18-54 år. Du skal drive selvstændig virksomhed i Danmark og have dansk cpr.nr. Ved udbetaling af forsikringen, skal du have været forsikret i 9 sammenhængende måneder.

  Læs vilkårene her.