Sådan får du hjælp til opsigelse eller bortvisning af medarbejder

Du skal som arbejdsgiver være opmærksom på mange juridiske forhold i forbindelse med opsigelse eller bortvisning af en medarbejder, fx korrekt varsling, begrundelse for opsigelse, fratrædelsestidspunkt, arbejdsforpligtelse i opsigelsesperioden, eventuelle klausuler og lignende.

Her kan du se, hvordan vi kan hjælpe dig:

1Forbered dig

Gør dig klart, om opsigelsen er begrundet i virksomhedens eller i medarbejderens forhold. Er du nødt til at omstrukturere eller skære ned på antallet af medarbejdere, eller har du problemer med en bestemt medarbejder?

Hvis opsigelsen skal ske, fordi du på en eller anden måde er utilfreds med medarbejderen, er det relevant, om der undervejs i ansættelsen er blevet givet advarsler eller påtaler - både skriftlige og mundtlige. Derfor er det en god idé at finde din medarbejders kontrakt frem. Hvis dit firma er omfattet af en overenskomst, vil vi gerne vide hvilken.

2Ring til os

Ring til os på 7013 7013 så tidligt i processen som muligt. I telefonen drøfter vi din situation og hjælper med at sætte problematikken ind i den korrekte juridiske sammenhæng netop for at sikre, at du fra start håndterer situationen på den rigtige måde.

Vi drøfter bl.a.:

  • hvorvidt du bør overveje at give en advarsel, og hvad en advarsel skal indeholde for at være juridisk gyldig.
  • betydningen af at sætte processen på skrift.
  • kriterier for opsigelsers saglighed, herunder hvilken økonomisk betydning det kan have for dig som arbejdsgiver, hvis du opsiger på et usagligt grundlag.
  • hvorvidt en fratrædelsesaftale kan være en hensigtsmæssig løsning.

3Håndtér problemstillingen

Ud fra vores vejledning skal du nu finde ud af, hvordan du vil håndtere din situation og derefter føre din beslutning ud i livet.

4Kontakt os

Du kan på et hvilket som helst tidspunkt i processen ringe til os på
7013 7013, så vi kan hjælpe dig videre.

Værd at vide

Spørgsmål og svar

Hvad er en saglig opsigelse?

En opsigelse er saglig, hvis den er rimeligt begrundet i medarbejderens eller virksomhedens forhold. 

  • Medarbejderens forhold kan fx være dårlig arbejdsindsats, illoyal opførsel eller samarbejdsvanskeligheder
  • Virksomhedens/arbejdsgiverens forhold kan fx være rationaliseringer og nedskæringer eller driftsmæssigt begrundede omstruktureringer

Skal min medarbejder suspenderes, fritstilles eller arbejde i opsigelsesperioden?

Hvis du ikke umiddelbart vil gøre brug af medarbejderens arbejdskraft men gerne vil kunne ringe, hvis der kommer opgaver, er det muligt at suspendere medarbejderen i opsigelsesperioden.

Et alternativ kan være at fritstille medarbejderen. Han eller hun vil ved en fritstilling ikke være forpligtet til at arbejde for virksomheden i opsigelsesperioden.

Er der medarbejdere, som er særligt beskyttede mod opsigelse?

Visse typer medarbejdere er særlig godt beskyttede mod opsigelse og vil kunne tilkendes en særlig stor godtgørelse, hvis de opsiges uden en saglig begrundelse. Det gælder blandt andre gravide, handicappede, medarbejdere på orlov, elever, sikkerhedsrepræsentanter, tillidsrepræsentanter og en lang række andre.