Uddannelse

Hvis du vil efteruddanne en medarbejder eller gerne selv vil på efter-uddannelse, har du mulighed for at gøre det med tilskud fra staten.

Tilskuddet kaldes VEU-godtgørelse (voksen- og efteruddannelse) og gives til deltagelse i en erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. Det er typisk korte kurser, der henvender sig til både ufaglærte og faglærte. Kurserne finder sted på AMU-centre, handelsskoler, tekniske skoler og erhvervsskoler.

Godtgørelsen er en kompensation for tab af løn eller mulighed for arbejde, som udbetales efter en fast sats på 860 kr. om dagen i fem dage pr. uge (2018-tal). Godtgørelsen udbetales, når uddannelsen er afsluttet.

Du har også mulighed for at søge befordringsgodtgørelse for transporten til og fra uddannelsesstedet.

Værd at vide

Spørgsmål og svar

Hvem kan få VEU-godtgørelse?

For at få VEU-godtgørelse må du eller din medarbejder ikke have en uddannelse, der er på et højere niveau end en erhvervsuddannelse eller lignende. Og medarbejderen skal være aflønnet.

Hvad kan jeg eller min medarbejder få VEU-godtgørelse til?

Staten giver VEU-godtgørelse til en lang række uddannelser, der er målrettet arbejdsmarkedet, eksempelvis AMU-kurser, individuelle kompetencevurderinger og kurser i taxi-kørsel.

Hvem får udbetalt VEU-godtgørelsen?

Du kan som arbejdsgiver få udbetalt VEU-godtgørelsen, hvis medarbejderen får sædvanlig løn under uddannelsen. Hvis ikke, får medarbejderen selv udbetalt VEU-godtgørelsen. Søger du til dig selv, er det også dig, der automatisk får godtgørelsen udbetalt.

Hvordan udbetales VEU-godtgørelse?

Hvis VEU-godtgørelsen udbetales til dig som arbejdsgiver, udbetaler vi hele bruttobeløbet. Udbetales VEU-godtgørelsen derimod til medarbejderen, trækkes der skat og ATP af godtgørelsen, inden den udbetales.

Gives der befordringstilskud til transporten?

Ja, du har mulighed for at søge befordringstilskud til din transport til og fra uddannelsesstedet. Tilskuddet udbetales efter en fast takst.

Hvem administrerer og udbetaler VEU-godtgørelsen?

Hvis du er medlem af vores a-kasse, er det os, der administrerer og udbetaler VEU-godtgørelsen. Hvis du ikke er medlem af en a-kasse, er det statens opgave.